Herziening IAK gaat twee jaar duren

De herziening van het integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) heeft een doorlooptijd van ongeveer twee jaar. Dit schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer. Sommige aanpassingen kunnen eerder worden doorgevoerd, maar bijvoorbeeld het ontwikkelen van een tool zal meer tijd kosten.

Het is de bedoeling dat departementen het IAK beter, op het juiste moment en consequenter toepassen, met name in de beleidsvoorbereiding.

“De herziening van het IAK was al voorzien, maar door de toeslagenaffaire is pijnlijk duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat bij de totstandkoming van beleid en regelgeving voldoende aandacht wordt besteed aan de kwaliteit ervan. Iedereen wil dat misstanden zoals de toeslagenaffaire worden voorkomen.”

“Beleid dient de samenleving en haar burgers ten goede te komen”, aldus Dekker.

“Dat vraagt om zorgvuldige beleidsvoorbereiding met een realistische kijk op wat de maatschappij nodig heeft en welk beleid ook echt werkt voor de burger. Cruciaal hiervoor is inzicht in de praktische uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens. Om dit waar te kunnen maken moeten we samen toewerken naar een cultuuromslag waarbij het toepassen van het IAK een standaard onderdeel wordt van het werkproces. Beleid, wetgeving en de uitvoering moeten daarbij samen optrekken om tot kwalitatief en praktisch uitvoerbaar beleid te komen waarin de burger centraal staat.”

Deelprojecten

Om de toepassing van het IAK te verbeteren worden vijf deelprojecten gestart:

  • Inhoud van het IAK verbeteren: de inhoud van het instrument wordt doorgelicht en geactualiseerd. 
  • Vergroten toegankelijkheid: de website wordt geoptimaliseerd, gericht op de toegankelijkheid van het instrument, en er wordt een tool ontwikkeld gericht op goede gebruiksondersteuning. 
  • Vergroten bekendheid: promotie en opleidingen van het IAK gericht op betere bekendheid en goed gebruik van het instrument. 
  • IAK in de organisaties verstevigen: het IAK wordt beter ingebed in de departementen en uitvoeringsorganisaties met het oog op het verduidelijken van verantwoordelijkheden bij de toepassing van het IAK. 
  • Sturen op gebruik: in de lijn wordt gestuurd op het gebruik van het IAK om ervoor te zorgen dat het instrument in de beleidsvoorbereiding goed en tijdig wordt toegepast.

Gebruikers

Bij de verdere uitwerking is “in het bijzonder oog voor uitvoeringsorganisaties om ervoor te zorgen dat zij in een beleidsproces goed in staat worden gesteld om de uitvoeringsconsequenties van voorgenomen beleid en regelgeving tijdig over het voetlicht te kunnen brengen. De uitvoeringsorganisaties zullen daarom binnen de herziening duidelijker worden vertegenwoordigd.”


Categorieën:Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s