Month: februari 2022

Planning opvolging aanbevelingen cie Van Aartsen

Publicatie: 24-2-2022Kamerbrief ministerie I&W3 pagina’s Op 26 januari jl. vond het commissiedebat Externe Veiligheid plaats. Tijdens het commissiedebat heb ik toegezegd om voor het commissiedebat Toezicht en Handhaving een overzicht te sturen met een planning van de verbeteringen van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Interbestuurlijk programma: Looptijd […]

ILT verandert van agentschap in dienst

De Inspectie Leefomgeving en Transport verliest de status van agentschap en zal door het leven gaan als dienst van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens minister Harbers (I&W) en Kaag (Financiën) staat het sturingsmodel van een agentschap in de weg aan de onafhankelijkheid van de ILT. “De onafhankelijke en […]

Briefadvies over informatiehuishouding in het milieudomein

Publicatiedatum: 9-2-2022Auteurs: Dick Heerschop en Harry Paul (ABD TopConsult)24 pagina’s Niet beginnen met grootse vergezichten, maar gebruik maken van bestaande architecturen. Deze aanpak bepleiten Dick Heerschop en Harry Paul (ABD Topconsult) in het Briefadvies Verkenning verbetering informatiehuishouding en –voorziening voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het milieudomein. Opdrachtgever was […]