Briefadvies over informatiehuishouding in het milieudomein

Publicatiedatum: 9-2-2022
Auteurs: Dick Heerschop en Harry Paul (ABD TopConsult)
24 pagina’s

Niet beginnen met grootse vergezichten, maar gebruik maken van bestaande architecturen. Deze aanpak bepleiten Dick Heerschop en Harry Paul (ABD Topconsult) in het Briefadvies Verkenning verbetering informatiehuishouding en –voorziening voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het milieudomein. Opdrachtgever was de directeur-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De inzet van dit onderzoek is om te verkennen in hoeverre er een gemeenschappelijke bereidheid is om te komen tot een gedeelde visie op de informatiehuishouding en -voorziening in het milieudomein.

Conclusies

Een goede informatiehuishouding en –voorziening is essentieel voor een goed functioneren van het VTH-stelsel in het milieudomein. Alleen samen met de informatie van de partners in de strafrechtketen kunnen in landelijke en regionale afstemmingsoverleggen de juiste prioriteiten en de benodigde inzet worden bepaald.

Er is een breed gevoelde behoefte en bereidheid is om stappen te zetten en te komen tot een gedeelde visie inzake informatiehuishouding- en voorziening voor VTH in het milieudomein

Aanbevelingen

  1. Geef prioriteit aan de verbetering van de datakwaliteit en gegevensstandaardisatie in de systemen. Zorg tevens voor aansluiting met de gegevens uit de strafrechtketen en maak afspraken over informatie-uitwisseling. Verificatie van data via landelijke registers en basisregistraties is daarbij essentieel. Van belang is ook aansluiting op aanvullende bronnen, zoals RVO. Bij het volgen van deze aanpak kan dan werkende weg de gewenste vormgeving van informatiedeling en -vastlegging worden uitgewerkt. Bij deze aanpak is het niet nodig om eerst aan de slag te gaan met grootse vergezichten over de ideale (informatie)wereld vastgelegd in informatie-architecturen en plannen van aanpak. Maak gebruik van al bestaande architecturen binnen de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA).
  2. Verbetering van de datakwaliteit en standaardisatie vragen zowel bottom-up als top-down inzet. Richt met behulp van IenW een gezamenlijke werkgroep in, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en ondersteund door een secretariaat bij OD-NL. Doe dit bottom-up, dicht bij het primaire proces. Bepaal in overleg met alle partijen, top-down, commitment op het proces, inclusief de juiste route en het tempo voor de gewenste veranderingen om de basis op orde te krijgen. Gezien de urgentie van het onderwerp dient dit op korte termijn invulling te krijgen. Bepaal welke werk- en overlegstructuur hierbij passend is.
  3. Gebruik de verkregen informatie uit het VTH-stelsel die ingebracht wordt in Inspectieview naast voorbereidingen van inspecties en trendanalyses ook voor benchmarking en het beschrijven van het functioneren van het VTH-stelsel.
  4. Ontwikkel als ondersteuning voor de verbetering van de datakwaliteit een set van afspraken over identificatie en registratie. Ontwikkel op basis hiervan een wettelijke basisregistratie voor de inrichtingen en de milieubelastende activiteiten. Dit in analogie met de al bestaande basisregistraties van de overheid. Verken de wettelijke mogelijkheden voor het beschikbaar stellen van informatie, zoals bijvoorbeeld bij de woningcorporaties of bij het delen inkomensgegevens is georganiseerd.
  5. Houd bij de uitwerking van de aanbevelingen rekening met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en de ontwikkelingen op het gebied van actuele vergunningverlening. Betrek daarbij tevens overig relevante ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld: de Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR) die gebruikt wordt bij de BRZO-bedrijven; de basisregistraties; de landelijke registers en de VTH- en zaaksystemen van de omgevingsdiensten.
  6. Uniformeer zo veel als mogelijk de landelijke en regionale overleggen, intelligence ontwikkeling en de selectie van milieuzaken met omgevingsdiensten, bestuurders, rijksinspecties, en politie. Dit geldt ook voor de deelname aan de RIEC’s.
  7. Gebruik deze overleggen voor prioritering van en afspraken over het delen van informatie en de inzet van de verschillende partners in de bestuursrecht– en strafrechtketen. Hierdoor worden de rollen van alle partijen duidelijker en meer uniform. Dat draagt bij aan een gelijker nationaal speelveld in de aanpak van milieucriminaliteit.
  8. Faciliteer bovenstaande acties, waaronder de instelling van een landelijke werkgroep voor de verbetering van de datakwaliteit en standaardisatie, door financiële ondersteuning van het rijk als stelselverantwoordelijke.

Geef het Bestuurlijk Omgevingsberaad de regie over het geheel van bovenstaande aanbevelingen. Leg de bestuurlijke samenwerking vast in een convenant en zorg voor goede monitoring.

Zie ook:

Zie ook:

Categorieën:VTH-Stelsel milieu

Tagged as:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s