Rijksinspecties willen wettelijk verbod op bijzondere aanwijzingen

Het moet ministers wettelijk verboden worden om in individuele gevallen instructies te geven aan rijksinspecties. De nieuwe Wet op de rijksinspecties moet deze ‘bijzondere aanwijzingen’ onmogelijk maken. Dit schrijft de Inspectieraad aan het kabinet.

In een brief geven de verenigde rijksinspecties hun wensen voor de Wet op de Rijksinspecties, die is aangekondigd in het coalitieakkoord.

Het pleidooi voor een verbod op bijzondere aanwijzingen aan rijksinspecties is nieuw. Het huidige regime van de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties staat bijzondere aanwijzingen wel toe, om ervoor te zorgen dat de minister zijn of haar verantwoordelijkheid voor rijksinspecties kan waarmaken. Bij markttoezichthouders, die de status van zelfstandig bestuursorgaan hebben, zijn aanwijzingen in individuele gevallen nu al uit den boze.

Vernietiging

De Inspectieraad vindt het acceptabel als een minister algemene beleidsregels opstelt, maar die mogen geen betrekking hebben op het specifieke onderzoeken of inspecties. Deze opvatting komt erop neer dat de minister een besluit van een rijksinspectie niet vooraf kan beïnvloeden. De Inspectieraad kan zich voorstellen dat een minister een besluit van een inspectie achteraf vernietigt, maar alleen als het in strijd is met het recht. Het parlement moet daarvan dan meteen op de hoogte worden gesteld.

Departement

De Inspectieraad blijft erbij dat rijksinspecties onderdeel moeten blijven uitmaken van een departement. Dit zou nodig zijn “in het licht van de gemeenschappelijke opgaven van de rijksdienst”. De rijksinspecties willen wel hun eigen communicatiebeleid ontwikkelen. Ook vragen ze een algemene toestemming om, op verzoek, in contact te treden met de Tweede en Eerste Kamer.

Evaluatie

De kwaliteit van de inspecties moet regelmatig worden getoetst, vindt de Inspectieraad. Daartoe moet er elke vijf jaar een externe evaluatie komen van de kwaliteit van de taakuitoefening en van de instrumenten en instrumenten van interne kwaliteitsborging. De Inspectieraad wil dat de rijksinspecties er zelf voor zorgen dat dit minimaal elke vijf jaar gebeurt. De minister moet de uitkomsten dan naar beide Kamers der Staten-Generaal sturen.. Dit regime wijkt af van dat van zelfstandige bestuursorganen; volgens de Kaderwet zbo’s zorgt de minister ervoor dat de zbo periodiek wordt geëvalueerd.

IBTD

Het wensenlijstje van de Inspectieraad was voor een belangrijk deel al bekend. Het beoogde regime sluit aan bij eerdere brieven. Veel van de bepalingen worden inmiddels al toegepast op de nieuwe Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane.

Voorstel

De minister van BZK werkt nog aan een voorstel voor een Wet op de rijksinspecties, die is aangekondigd in het coalitieakkoord en eerder gevraagd door een Kamermotie. Deze zomer wordt hierover meer informatie verwacht. Onlangs publiceerde Kamerlid Pieter Omtzigt een initiatiefnota met voorstellen voor de versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspecties. Daarin ontbrak het verbod op bijzonder aanwijzingen.

Paul van Dijk

Categorieën:Geen categorie

1 reply

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s