Nieuw toezicht op advocaten: door advocaten, niet door dekens

De nieuwe Landelijke Toezichtautoriteit Advocatuur (LTA) gaat bestaan uit drie advocaten. De rol van de lokaal deken bij het toezicht komt te vervallen. Het College van Toezicht Advocatuur wordt afgeschaft en wordt vervangen door een “blik van buiten”.

Dit blijkt uit de brief die minister Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De nieuwe structuur moet het toezicht versterken.

Foto Rijksoverheid / Martijn Beekman

Preventief

Lokale dekens zijn in het nieuwe stelsel niet meer verantwoordelijk voor het toezicht in het eigen arrondissement. Daarmee komt het toezicht los van de behandeling van (tucht)klachten.

Volgens de minister is toezicht “met name preventief van karakter”, terwijl klachtbehandeling “reactief” is.

Toezicht en klachtbehandeling zijn niet hetzelfde. Toezicht is voornamelijk preventief van karakter. Toezicht kan worden uitgeoefend zonder dat is gebleken van een overtreding. Klachtbehandeling is reactief van karakter waarbij het gaat om een geschil tussen de advocaat en een derde. Doel van de klachtbehandeling is primair om een geschil tussen klager en advocaat op te lossen, bij voorkeur via een minnelijke schikking. Indien dat niet lukt kan de klachtbehandeling dienen als voorportaal van de tuchtrechter.

De minister wil een knip tussen toezicht en klachtbehandeling. Wel kan tuchtrecht, naast bestuursrechtelijke handhaving, het “sluitstuk” zijn van toezicht.

Uitgangspunt bij de versterking van het toezicht op de advocatuur is dat het toekomstige stelsel een stelsel wordt waarbinnen alle actoren opereren met eenduidige, duidelijk afgebakende taken, rollen en bevoegdheden en waarbij rollen niet met elkaar mogen conflicteren. Vanuit dat uitgangspunt past het niet om toezicht en klachtbehandeling te beleggen bij dezelfde persoon of organisatie.

Blik van buiten

De minister wil een ‘blik van buiten’ introduceren “met als doel de legitimiteit van het toezicht in eigen kring te versterken, te voorkomen dat het toezicht te veel naar binnen gericht is en als continue ‘gezondheidscheck’ op de LTA.”

De gedachte daarbij is vooral gebruik te maken van bestaande elementen uit het CvT en elementen uit de optie raad van toezicht. Er wordt nog geen naam gekoppeld aan de “blik van buiten” omdat wij merken dat iedere naam de discussie op dit moment vertroebelt. De optie om externe leden toe te voegen aan de LTA betekent dat mensen van buiten de advocatuur (mede) verantwoordelijk worden voor het toezicht. Mede gelet op de moeizame totstandkoming van het huidige toezichtmodel achten wij deze optie niet haalbaar. De andere opties achten wij eveneens onwenselijk omdat het te beperkt is (een wijs persoon) of omdat het zorgt voor een onwenselijke vermenging van taken (taak raad van advies uitbreiden).

Lees hier de brief van minister Weerwind: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/beleidsnotas/2022/09/26/tk-bijlage-te-publiceren-beslisnota-kamerbrief-versterking-toezicht-advocatuur/tk-bijlage-te-publiceren-beslisnota-kamerbrief-versterking-toezicht-advocatuur.pdf

Categorieën:Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s