Month: mei 2023

Kamer wil verkenning kinderautoriteit privacy

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de mogelijkheid verkent om een speciale “kinderautoriteit persoonsgegevens” aan te stellen. Een motie van Nico Drost (ChristenUnie) is dinsdag Kamerbreed aangenomen. De nieuwe autoriteit zou, naar analogie van de Kinderombudsman, specifiek toezicht moeten houden op de bescherming van onlinegegevens van kinderen. Volgens de […]

Kijken of blussen?

Op 24 mei organiseert het Haags Congres Bureau het seminar ‘Toezicht in Transitie 2023 – De rol van de toezichthouder bij veranderende verhoudingen tussen markt en overheid’. Sprekers zijn o.a. Angeline van Dijk, inspecteur-generaal van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt […]