Author Archives

Redactie

Kamer wil verkenning kinderautoriteit privacy

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de mogelijkheid verkent om een speciale “kinderautoriteit persoonsgegevens” aan te stellen. Een motie van Nico Drost (ChristenUnie) is dinsdag Kamerbreed aangenomen. De nieuwe autoriteit zou, naar analogie van de Kinderombudsman, specifiek toezicht moeten houden op de bescherming van onlinegegevens van kinderen. Volgens de […]

Kijken of blussen?

Op 24 mei organiseert het Haags Congres Bureau het seminar ‘Toezicht in Transitie 2023 – De rol van de toezichthouder bij veranderende verhoudingen tussen markt en overheid’. Sprekers zijn o.a. Angeline van Dijk, inspecteur-generaal van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt […]

ILT zet “vraagtekens” bij certificering

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een “tussenrapportage” over certificering uitgebracht omdat dingen “er in de praktijk een aantal dingen niet goed gaan” in de werking van certificeringsstelsels. De inspectie kan niet direct nalatigheid of maatschappelijk schade vaststellen maar heeft wel “aanwijzingen” dat in sectoren onterecht certificaten worden afgegeven. […]

Nieuw handboek over toezicht

Er is een nieuw handboek over toezicht: Toezicht, Beschouwingen over inspecties en autoriteiten. Het boek belooft een “compleet overzicht” te bieden van de belangrijkste aspecten van toezicht. Deze tweede geactualiseerde druk is verschenen onder redactie van de hoogleraren Erwin Muller, Femke de Vries en Heinrich Winter. De focus ligt op […]

Inspectieraad wil periodiek gesprek met beleid en uitvoering

Inspecties, beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties moeten regelmatig met elkaar in gesprek gaan over de “schuurpunten” in hun relatie. De secretarissen-generaal moet dit gesprek entameren en in goede banen leiden. Dit schrijft de Inspectieraad bij de presentatie van de Handreiking Principes en Uitgangspunten Governance Rijksinspecties. De Inspectieraad wil met de handreiking de […]