Author Archives

robvelders

Bob Hoogenboom: zorgfraude toont aan: toezichthouders moeten meer omhoog kijken

Opinie Bob Hoogenboom, hoogleraar fraude en regulering Nyenrode In deze opinie van prof. Bob Hoogenboom, hoogleraar fraude en regulering Nyenrode, worden conclusies van het Rekenkamer rapport Een zorgelijk gebrek aan daadkracht. Onderzoek naar de effectiviteit van zorgfraudebestrijding in een bredere context geplaatst. Dit zorgelijk gebrek aan daadkracht kenmerkt de aanpak […]

Agentschap Telecom wordt Nationale Cybersecurity Certificeringsautoriteit (NCCA)

Agentschap Telecom is sinds deze week officieel de Nationale Cybersecurity Certificeringsautoriteit (NCCA). Vanuit die nieuwe rol houdt het toezicht op de certificering van IT-producten, diensten en processen. Doel ervan is digitale producten en diensten digitaal veiliger te maken en zo de digitale weerbaarheid van ons land te vergroten. Vergroten digitale […]

I&W stuurt (nieuwe) gemeentebestuurders en raadsleden position paper over vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

In een dubbelzijdige flyer, die afgelopen week aan alle gemeenten is gestuurd, wordt kort uitgelegd hoe de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH) inzake milieu is georganiseerd, wat omgevingsdiensten zijn en de ontwikkelingen inzake VTH, met name sinds het verschijnen van het rapport van de commissie van Aartsen (Om […]

Nauwelijks toezicht op particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Het toezicht op naleving van de vergunningseisen in de praktijk door beveiligingsorganisaties en recherchebureaus wordt niet of nauwelijks uitgevoerd. Er is beperkt toezicht op het personeel dat een legitimatiepas als beveiliger of particulier rechercheur heeft, maar leidinggevenden en beleidsbepalend personeel blijven buiten beeld. Dit blijkt uit een rapport van de […]

Planning opvolging aanbevelingen cie Van Aartsen

Publicatie: 24-2-2022Kamerbrief ministerie I&W3 pagina’s Op 26 januari jl. vond het commissiedebat Externe Veiligheid plaats. Tijdens het commissiedebat heb ik toegezegd om voor het commissiedebat Toezicht en Handhaving een overzicht te sturen met een planning van de verbeteringen van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Interbestuurlijk programma: Looptijd […]

Briefadvies over informatiehuishouding in het milieudomein

Publicatiedatum: 9-2-2022Auteurs: Dick Heerschop en Harry Paul (ABD TopConsult)24 pagina’s Niet beginnen met grootse vergezichten, maar gebruik maken van bestaande architecturen. Deze aanpak bepleiten Dick Heerschop en Harry Paul (ABD Topconsult) in het Briefadvies Verkenning verbetering informatiehuishouding en –voorziening voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het milieudomein. Opdrachtgever was […]