Author Archives

robvelders

Uitgeblust toezicht

Hoe Gelderse en Doetinchemse ambtenaren en bestuurders 10 jaar lang faalden en er een ander voor laten opdraaien. In oktober 2020 onthulden De Monitor en Follow the Money hun bevindingen over het bedrijf Rutgers Milieu BV in Doetinchem: het bedrijf is failliet en de geëmotioneerde verhuurder van het terrein vertelt […]

Van Vollenhoven en Van den Bos zijn het eens over wet en financiële vrijheid, oneens over positionering rijksinspecties

Op 20 januari, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VIDE, hielden de heren prof. mr Pieter van Vollenhoven en mr Jan van den Bos (IG-ILT en voorzitter van de Inspectieraad) elk een spreekbeurt over de onafhankelijkheid van rijksinspecties. Alleen over de positionering van het toezicht verschilt men nog van mening. Van Vollenhoven […]

Algemene Rekenkamer verbaasd over slechte kwaliteit milieu-inspectiedata en reactie bewindslieden

Door Rob Velders De Algemene Rekenkamer kraakt de kwaliteit van de data van milieutoezichthouders. De data in beide belangrijkste centrale informatiesystemen, Inspectieview en het Justitieel Documentatiesysteem, zijn “van slechte kwaliteit” en daarom lastig te gebruiken. Er is sprake van een “serieus, maar onzichtbaar probleem dat niettemin tastbare gevolgen heeft”. Dit […]