Geen categorie

“WRR-advies over toezicht te algemeen”

De voorstellen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid blijven steken in algemeenheden. Dit is de stelling van Aute Kasdorp en Martin de Bree in het Financieele Dagblad van dinsdag 17 september. De schrijvers steunen het pleidooi van de WRR voor meer wetenschappelijke studie naar toezicht en de toepassing daarvan. […]

Hoort “vertrouwensbenadering” in visie op toezicht?

Het kabinet wil de “vertrouwensbenadering” in het toezicht. Dit staat in de Verzamelbrief Regeldruk. Hiermee ligt de vraag ook op de ToezichtTafel: hoort de vertrouwensbenadering in een nieuwe visie op toezicht? Het kabinet omarmt de vertrouwensbenadering: “De vertrouwensbenadering is een manier van denken die verder verinnerlijkt moet worden bij overheid […]

Het V-woord in het toezicht

Ook in de wereld van toezicht is het V-woord gevallen. “Goed toezicht vergt een consistente en samenhangende beleidsvisie”, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het rapport “Toezien op publieke belangen“. Al bij de presentatie is deze oproep de WRR op vraagtekens komen te staan. Een visie, moet dat […]

WRR: “Toezicht moet beter worden benut”

Het toezicht van de rijksoverheid moet beter worden benut. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het advies Toezien op publieke belangen. Op maandag 9 september heeft WRR-voorzitter Knottnerus het eerste exemplaar van het rapport overhandigd aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst). De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid pleit hierin […]

Tussen toezicht en beleid

Goed toezicht vraagt ook om goed beleid. Dat is een van de inzichten die een rol kunnen spelen in de nieuwe of vernieuwde visie op toezicht. Bij de eerdere discussie over een nieuwe kaderstellende visie op toezicht stond niet alleen het toezicht maar ook het beleid uitdrukkelijk op de agenda. […]

Publicaties WRR over toezicht

Op 9 september publiceert de WRR het rapport “Toezien op publieke belangen”. Dit is het sluitstuk van een project over de toekomst van toezicht. In dit kader verschenen al de volgende publicaties: – Key challenges for financial supervision after the crisis – Veilig voedsel: toezicht toevertrouwen? Sectorschets Toezicht in de […]

Mag of moet een toezichthouder waarschuwen voor risico’s?

Een toezichthouder moet een “lerende, spiegelende en reflexieve rol” vervullen, zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. “Juist in nog onbekende, ‘niet-geregelde’  risico’s zit de kunst en uitdaging”, aldus voorzitter Knottnerus in een voordracht van 2012.  Het rapport “Toezien op publieke belangen” is nog niet gepubliceerd, maar WRR-voorzitter Knottnerus lichtte al eerder […]