Geen categorie

Geen Autoriteit Defensie en Veiligheid

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) wordt niet omgevormd tot een Autoriteit Defensie en Veiligheid. Dit schrijven minister Bijleveld en staatssecretaris Visser aan de Tweede Kamer. De Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid adviseerde om het systeem van “beleid, toezicht en handhaving door te ontwikkelen door het perspectief van een Autoriteit Defensie en […]

Van Vollenhoven en Van den Bos zijn het eens over wet en financiële vrijheid, oneens over positionering rijksinspecties

Op 20 januari, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VIDE, hielden de heren prof. mr Pieter van Vollenhoven en mr Jan van den Bos (IG-ILT en voorzitter van de Inspectieraad) elk een spreekbeurt over de onafhankelijkheid van rijksinspecties. Alleen over de positionering van het toezicht verschilt men nog van mening. Van Vollenhoven […]

Commissie-Van Straalen wil ‘gebruikscheck’ op regels

Toezichthouders moeten een rol krijgen bij een nieuwe ‘gebruikscheck’ op regelgeving. Dit schrijft de Strategische commissie betere regelgeving voor bedrijven aan staatssecretaris Keijzer van EZK.  De commissie, onder leiding van Michaël van Straalen, constateert dat ‘ook toezichthouders en handhavers steeds vaker tegen problemen oplopen in bestaande wetgeving die leiden tot knelpunten in […]

Algemene Rekenkamer verbaasd over slechte kwaliteit milieu-inspectiedata en reactie bewindslieden

Door Rob Velders De Algemene Rekenkamer kraakt de kwaliteit van de data van milieutoezichthouders. De data in beide belangrijkste centrale informatiesystemen, Inspectieview en het Justitieel Documentatiesysteem, zijn “van slechte kwaliteit” en daarom lastig te gebruiken. Er is sprake van een “serieus, maar onzichtbaar probleem dat niettemin tastbare gevolgen heeft”. Dit […]

“Ook wij moeten opletten of mensen in knel komen”

“Het is ook aan ons om op te letten of mensen in de knel komen.” Dit zei voorzitter Jan van den Bos bij de digitale nieuwjaarsbijeenkomst van beroepsvereniging VIDE. Volgens de voorzitter van de Inspectieraad moeten de toezichthouders daarbij samenwerken met andere partijen. De inspecteur-generaal van de ILT wees hierbij […]

Nieuwe president, nieuwe regels

Op zijn eerste werkdag als president van de Verenigde Staten heeft president Joe Biden de regelgeving “bevroren”. Ook wil hij de doorlichting van bestaande regels verbeteren. Via een “executive order” heeft de nieuwe president vastgelegd dat de invoering van nieuwe regels wordt stilgelegd (link). Hiermee voorkomt hij dat zogenaamde “midnight […]

VIDE viert jubileum met verbreding strategie

Beroepsvereniging VIDE bestaat in 2021 twintig jaar en grijpt deze gelegenheid aan voor een verbreding van de meerjarenstrategie. ‘Daarbij willen we ook de dimensies ‘zachte nudge, harde hand’ in toezicht en het belang om van toezichtsresultaten en evaluatie te leren speciale aandacht geven.’ Dit blijkt uit het jaarplan dat dinsdag […]