VTH-Stelsel milieu

Planning opvolging aanbevelingen cie Van Aartsen

Publicatie: 24-2-2022Kamerbrief ministerie I&W3 pagina’s Op 26 januari jl. vond het commissiedebat Externe Veiligheid plaats. Tijdens het commissiedebat heb ik toegezegd om voor het commissiedebat Toezicht en Handhaving een overzicht te sturen met een planning van de verbeteringen van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Interbestuurlijk programma: Looptijd […]

Briefadvies over informatiehuishouding in het milieudomein

Publicatiedatum: 9-2-2022Auteurs: Dick Heerschop en Harry Paul (ABD TopConsult)24 pagina’s Niet beginnen met grootse vergezichten, maar gebruik maken van bestaande architecturen. Deze aanpak bepleiten Dick Heerschop en Harry Paul (ABD Topconsult) in het Briefadvies Verkenning verbetering informatiehuishouding en –voorziening voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het milieudomein. Opdrachtgever was […]

8-puntenverbeterplan VNG voor VTH-stelsel

Publicatiedatum 21-12-2022VNGLetterlijke tekst Een goed functionerend VTH-stelsel (vergunningverlening, toezicht en handhaving) is een gezamenlijke opgave met maatschappelijk belang. Naast de benodigde expertise over wet- en regelgeving en processen is de kennis over de lokale situatie net zo belangrijk. De VNG wil de verbeterslag van het VTH-stelsel samen met alle betrokken […]

Samenvatting kamerbrief inzake de aanbevelingen van de cie Van Aartsen

13-12-2021Kamerbrief staatssecretaris Weyenberg (I&W)11 pagina’s In een brief aan de Tweede Kamer ondersteunt Staatssecretaris Steven van Weyenberg (I&W) – vanuit zijn stelselverantwoordelijkheid voor de goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) – de aanbevelingen van de commissie van Aartsen (Om de leefomgeving, omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur). Onder […]

Rapport-Van Aartsen is schokkend, aan de slag ermee!

Op woensdag 24 november discussieerden, in een opmaat naar vijf bestuurlijke regiobijeenkomsten, vertegenwoordigers van het ministerie van I&W, provincies, gemeenten en de omgevingsdiensten online over de implementatie van de aanbevelingen van de commissie-Van Aartsen. Rob Velders maakte een verslag van dit landelijk startschot. Staatssecretaris: rapport van Van Aartsen is schokkend De […]

Impulsprogramma VTH 2030 van Omgevingsdienst NL

Publicatiedatum: 4-10-2021Auteur: OD NLBrief aan de staatssecretaris10 pagina’s De vereniging van omgevingsdiensten, Omgevingsdienst NL, ervaart, mede naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van de Commissie van Aartsen (Om de leefomgeving, omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur) urgentie tot het verbeteren van de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht, […]

Rapport Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Publicatiedatum: 7 september 2021Opdrachtgever: Ministerie I&WAuteurs: KokxDeVoogd; Dr. H.C. Borgers en Mr. A. de Boer95 pagina’s Dit onderzoek gaat over de juridische uitwerking van negen aanbevelingen uit het advies Om de leefomgeving, dat in maart 2021 is afgegeven door de Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving (cie van Aartsen). We zijn […]