AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de gedragstoezichthouder op de financiële markten. De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten en ze wil bijdragen aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

De AFM houdt toezicht op kapitaalmarkten (beurshandel, voorwetenschap, prospectusplicht, financiële verslaggeving, accountantsorganisaties) en financiële dienstverlening (adviseurs en bemiddelaars, hypotheken, consumptief krediet, retail beleggen, verzekeraars, pensioencommunicatie, informatieverstrekking, productontwikkeling).

Toezichtsdoelen uit de strategie 2020-2022 zijn bijvoorbeeld Bescherming van consumenten in kwetsbare situaties en Een robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag. Die toezichtdoelen willen de AFM bereiken door proactief, datagedreven en invloedrijk te zijn.

Sinds 2002 kent Nederland Twin Peaks toezicht op de financiële markten, waarbij De Nederlandsche Bank (DNB)prudentieel toezicht houdt en de AFM het gedragstoezicht.

De AFM is een ZBO dat valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën, telt 657 fte (2018) en is gevestigd te Amsterdam.

Zie ook: https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/werkzaamheden/verantwoordelijkheden
.
(Met dank aan Wilte Zijlstra)

%d bloggers liken dit: