Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)

Naar aanleiding van een chemische ramp op 10 juli 1976 in de chemische fabriek Icmesa in Meda in Italië is Europese regelgeving ontwikkeld; de Seveso III-richtlijn. Deze richtlijn wordt in Nederland geïmplementeerd in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo) en de bijbehorende ministeriële regeling Rrzo.

In Nederland vallen ruim 400 bedrijven onder het Brzo, variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. Of een bedrijf valt onder de Brzo wetgeving is afhankelijk van de hoeveelheid en aard van de gevaarlijke stoffen die binnen het bedrijf aanwezig zijn.

Vanaf 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, waarmee het begrip “Brzo-bedrijf” wordt vervangen door “SEVESO-Inrichting”. Het toezicht op dit soort bedrijven wordt uitgevoerd door BRZO+, een samenwerkingsverband van de Brzo-Omgevingsdiensten, Nederlandse Arbeidsinspectie, Rijkswaterstaat en waterschappen, Inspectie Leefomgeving en Transport, Openbaar Ministerie en Staatstoezicht op de Mijnen.

Zie ook:

Laatste update: 1-1-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!