Bestuursgericht toezicht

Bij bestuursgericht toezicht gaat de externe toezichthouder met bestuurders het gesprek aan over hun bestuurlijk vermogen, handelen, governance of kwaliteitszorg. Mede op basis daarvan kan de toezichthouder beoordelen welke toezichtintensiteit en interventies nodig zijn. Bestuursgericht toezicht werkt indirect, omdat het naar de bestuurlijke randvoorwaarden kijkt voor kwaliteit en continuïteit van dienstverlening.

Het bestuursgerichte toezicht is een semipublieke toezichtvorm aangezien semipublieke instellingen in Nederland een grote mate van autonomie hebben om hun instellingen te besturen. Die autonomie vergt publieke verantwoording om te voorkomen dat de instellingen het publiek vertrouwen beschamen of publieke middelen verspillen. 

De trend richting bestuursgericht toezicht past bij een ontwikkeling waarbij de rol van de overheid verschuift richting metagovernance: sturing op de netwerken en bestuurders die direct bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen voor publieke diensten. De rol van de inspectie als meta-governor past bij de ontwikkeling in veel publieke sectoren, waarbij de uitvoerende organisaties meer autonomie en keuzeruimte hebben gekregen.

Meer lezen? 

Bokhorst, A.M. (2019) Omgevingsgericht toezicht op de semipublieke bestuurspraktijk. Reflecties op de staat van toezicht. Den Haag: Inspectieraad.

www.rijksinspecties.nl/publicaties/publicaties/2019/07/factsheet-leertraject-statende-inspecteur/reflecties-op-de-staat-van-het-toezicht

Bokhorst, M., M. Oude Vrielink, M. van Genugten, T. Schillemans (2018) Redactioneel artikel ‘Van toezicht op kwaliteit naar toezicht op bestuur. Ontwikkeling van bestuursgericht toezicht in semipublieke sectoren’ Bestuurskunde, nr. 4.

https://tijdschriften.boombestuurskunde.nl/tijdschrift/bk/2018/4/Bk_0927-3387_2018_027_004_001

Meike Bokhorst

%d bloggers liken dit: