CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen en op te lossen. Het CCV maakt veiligheidsbeleid effectief en uitvoerbaar. Daarvoor biedt het CCV kennis, instrumenten, en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. Preventie is daarbij steeds het uitgangspunt.

Team Nalevingsexpertise

Binnen het CCV is het team Nalevingsexpertise actief. Met meer dan tien jaar ervaring in het toepassen van gedragskennis om regelnaleving te bevorderen, helpt dit team markttoezichthouders, inspecties, uitvoeringsorganisaties met handhavingstaken, departementen en decentrale overheden bij hun taak. Het team is in te zetten als gedragsteam en helpt bij het opzetten ervan. Om toezicht en handhaving verder te professionaliseren, geeft het team op regelmatige basis trainingen, workshops en presentaties. Ook biedt het procesbegeleiding en advies op maat.

 

%d bloggers liken dit: