Bestuurlijke boete

Een bestuursorgaan kan een bestuurlijke boete opleggen. Dat is geregeld in Titel 5.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De bestuurlijke boete is een punitieve sanctie, dus niet gericht op herstel van een onrechtmatige situatie (zoals de last onder dwangsom of bestuursdwang), maar op het bestraffen van de overtreder alsmede het afschrikken van toekomstige overtreders.

Tenzij de hoogte bij wettelijk voorschrift is vastgesteld, stemt het bestuursorgaan de bestuurlijke boete af op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. Het bestuursorgaan houdt daarbij zo nodig rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd.

Een bestuurlijke boete is een beschikking die moet voldoen aan een aantal eisen. Bij een boete van meer dan 340 euro moet eerst de overtreder worden gehoord en moet er een rapport worden opgemaakt. Een cautie is vereist bij het aanzeggen van een bestuurlijke boete.

Zie ook:

Laatste update: 20-10-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!