Kaderstellende Visie op Toezicht

Principes van goed toezicht zijn de zes in de Kaderstellende Visie op Toezicht geformuleerde eisen waaraan goed toezicht moet voldoen.
De basisprincipes van goed toezicht vinden hun grondslag in de Kaderstellende Visies op Toezicht I (2001) en II (2005: Minder last, meer effect). De Kaderstellende Visies op Toezicht zijn formele regeringsstandpunten.
In de eerste Kaderstellende Visie op Toezicht zijn de basisprincipes onafhankelijk, transparant en professioneel geïntroduceerd. Ze zeggen voornamelijk iets over de organisatie van het toezicht en dienen vooral het gezag en de legitimiteit van de toezichthouder te versterken.
In de tweede Kaderstellende Visie op Toezicht werden daar de basisprincipes selectief, slagvaardig en samenwerkend aan toegevoegd. Deze basisprincipes zeggen meer over de effectiviteit en de efficiency van het toezicht.

Bron: Begrippenkader rijksinspecties

%d bloggers liken dit: