Opsporing

Aangifte

Aanhouding

Automatic Number Plate Recognition (ANPR)

Bijzondere opsporing

Bijzondere opsporingsdienst

Binnentreden (van een woning)

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Cautie

Criminaliteit

Cybercrime

Digitaal Opkopers Register (DOR)

Financial Intelligence Unit Nederland (FIU)

Financieel Expertise Centrum (FEC)

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)

Forensische opsporing

Fraude

Fraude Signaleringsvoorziening (FSV)

Functioneel Parket (FP)

Georganiseerde criminaliteit

Gezichtsherkenning

Groene boa

Hansken (NFI)

Hulp-officier van justitie

Kantonrechter

Kennisplatform Ondermijning (KPO)

Landelijk Parket

Leerplichtambtenaar

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

Mensenhandel (uitbuiting)

Meervoudige strafkamer

Milieucriminaliteit

Misdrijf

Officier van Justitie

Ondermijning

Openbaar Ministerie (OM)

Opsporing

Opsporingsambtenaar

OSINT

Politie

Politierechter

Rechter-Commissaris

Serious Crime Taskforce

Sociaal rechercheur

Staandehouding

Strafbaar feit

Systeem Risico Indicatie (SyRI)

Telefoontap

Terrorisme

Valsheid in geschrifte

Verdachte

Witwassen