Opsporing

Algemeen opsporingsambtenaar

Automatic Number Plate Recognition (ANPR)

Bijzondere opsporingsbevoegdheid

Bijzondere opsporingsdienst

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Cautie

Criminaliteit

Fraude

Functioneel Parket (FP)

Georganiseerde criminaliteit

Groene boa

Hansken (NFI)

Kennisplatform Ondermijning (KPO)

Landelijk Parket

Mensenhandel

Misdrijf

Officier van Justitie

Ondermijning

Openbaar Ministerie (OM)

Opsporing

OSINT

Staandehouding

Strafbaar feit

Witwassen