Regeling aanwijzingen inzake de rijksinspecties

In reactie op het advies Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht (WRR, 2013) geldt sinds 2016 een Regeling vaststelling Aanwijzingen inzake de rijksinspecties uitgebracht door de minister-president en gericht aan ministers. Het regelt de relatie tussen rijksinspecties en de departementen waar zij deel van uitmaken. De Aanwijzingen geven daarvoor een kader en bevatten ‘spelregels’ voor de onderlinge omgang.

De regeling bevat 15 aanwijzingen waarvan de belangrijkste zijn dat:

  • rijksinspecties onderdeel zijn van een departement, direct onder de secretaris-generaal;
  • rijksinspecties het ministerie over de uitvoering van regels en de werking van beleid moeten rapporteren;
  • de minister het werkprogramma en jaarverslag vaststelt;
  • de Inspecteur-Generaal de minister zo nodig direct moet informeren over bevindingen, oordelen, adviezen, etc.;
  • de minister in de gelegenheid moet zijn om te reageren op producten van inspecties alvorens deze openbaar worden gemaakt;
  • de minister de inspectie een aanwijzing kan geven, mits schriftelijk en openbaar.

Zie ook:

Laatste update: 3-1-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!