Wet financieel toezicht (Wft)

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is een groot aantal regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht. Het uitgebreide stelsel van toezicht op financiële ondernemingen dat we in Nederland kennen (toezicht op banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen e.d.) is daarmee voor een groot deel geregeld in één wet, met daarop gebaseerde lagere regelgeving.

De Wft beschrijft het toezicht dat is ingericht volgens het twin peaks principe; de Nederlandsche bank (DNB) voert het prudentieel toezicht uit en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het gedragstoezicht.

Omdat de financiële markten constant in beweging zijn moet de wetgeving ook telkens aangepast worden. De wet blijft actueel door een jaarlijkse wijzigingcyclus.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beoordeelt periodiek hoe stabiel het financiële stelsel van landen over de hele wereld is. De IMF-beoordelingen voor Nederland staan op de website van het IMF.

Zie ook:

Laatste update: 24-4-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!