Generiek (interbestuurlijk) toezicht

Generiek (interbestuurlijk) toezicht is geregeld in de Grondwet, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Algemene wet bestuursrecht. De Kroon is bevoegd tot schorsing en spontane vernietiging van besluiten van provinciale en gemeentelijke bestuursorganen wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Generiek toezicht omvat ook het treffen van een voorziening bij verwaarlozing van medebewindstaken (indeplaatsstelling, beleidskader 2011, pdf). Daarvan is specifiek toezicht te onderscheiden dat instrumenten kent, zoals de aanwijzing of de verklaring van geen bezwaar, die enkel van toepassing zijn in sectorwetgeving (bijvoorbeeld de aanwijzing uit de Wet ruimtelijke ordening).

Opgesteld door prof. dr. Heinrich Winter

Laatste update: 30-1-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!