Stelseltoezicht

Stelseltoezicht is het toezicht op de naleving, de kwaliteit of de veiligheid dat zich uitstrekt over het gehele terrein waarvoor de toezichthouder verantwoordelijk is, of een onderdeel daarvan.

Bij stelseltoezicht kijkt de toezichthouder van wat grotere afstand naar een bepaald terrein om er algemene uitspraken over te kunnen doen. Dat kan soms het gehele werkterrein van de toezichthouder zijn, maar meestal betreft het een afgebakend onderdeel ervan (zoals een branche of domein).

Stelseltoezicht dient een of meer van de volgende drie doelen:

  • Het voorziet in een behoefte van de toezichthouder om selectief en slagvaardigtoezicht op individuele bedrijven en instellingen uit te oefenen.
  • Het intervenieert in een maatschappelijk domein waarin verschillende actoren actief zijn die met dezelfde problemen te maken hebben.
  • Het kan worden gebruikt voor (maatschappelijke) verantwoording in de vorm van bv trendrapportages en de staat van …’. Dergelijke rapportages kunnen bijdragen aan het maatschappelijke debat.
 

Bron: Begrippenkader Rijksinspectie 2013 (pdf)

Laatste update: 20-11-2019

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!