Strafrechtelijke handhaving

Er zijn twee soorten handhaving door de overheid mogelijk: strafrechtelijk en bestuursrechtelijk. En een tussenvorm, waarbij het bestuur bestraffend kan optreden: zie Strafrechtelijk optreden door bestuur.

Strafrechtelijke handhaving wordt ingezet voor eenmalige overtredingen of overtredingen die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden. Die kunnen alleen bestraft worden om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt en om anderen te laten weten dat overtredingen niet ongestraft blijven. Het resultaat van strafrechtelijk optreden is dus een punitieve (bestraffende) sanctie. Voorbeelden daarvan zijn geldboeten, taakstraffen of gevangenisstraffen. De Wet op de Economische Delicten kent daarnaast nog bijkomende straffen en maatregelen in artikelen 7 en 8.

Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving kunnen naast elkaar worden toegepast bij een en dezelfde overtreding omdat het doel van de handhaving verschillend is.

(Met dank aan Annemiek Tubbing)

Zie ook:

Laatste update: 4-1-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!