Interbestuurlijk Programma versterking VTH (IBP)

Op 8 juli 2022 heeft de staatssecretaris van I&W het Interbestuurlijk programma versterking VTH gepresenteerd.

Bij het IBP is ook een tijdschema gepresenteerd:

Zie ook: