Specifieke Uitkering (SPUK) Omgevingsdiensten Uitvoering IBP

Op 13 september is de eenmalige specifieke uitkering voor de uitvoering van het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP) gepubliceerd. Deze regeling is specifiek bedoeld voor omgevingsdiensten in is te vinden via deze link.

Maandag 19 september (15:00 – 16:00 uur) en dinsdag 20 september (10:00 – 11:00 uur) vinden er voor de omgevingsdiensten informatiebijeenkomsten plaats. IenW en ODNL geven dan een toelichting op de regeling en er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Aanmelden is nog mogelijk tot en met maandagochtend 19 september 12:00 uur, door het sturen van een mail met uw gegevens naar postbusvth@minienw.nl.

Daarnaast heeft IenW een subsidie verstrekt aan ODNL voor een coördinerende rol bij de specifieke uitkering en hun werkzaamheden binnen het interbestuurlijk programma VTH (vooral de pijlers 3, 4 en 6).