Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) kunnen overheidsinstanties sinds 2003 onderzoek doen naar de integriteit van de partijen waarmee zij zakendoen. Het doel is het voorkomen van het ongewild faciliteren van criminaliteit door de overheid. Zo is het ook een belangrijk instrument geworden in de aanpak van ondermijning en het versterken van de weerbaarheid van overheidsorganisaties tegen criminele invloeden.

De Wet Bibob is van toepassing op een groot aantal verschillende typen overheidsbeslissingen:

  • Beschikkingen (waaronder vergunningen, ontheffingen toekenningen, goedkeuringen, erkenningen, registraties en aanwijzingen);
  • Subsidies;
  • Overheidsopdrachten; en
  • Vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is.

Het Landelijk Bureau Bibob (LBB), onderdeel van Justis, voert op verzoek van overheden integriteitscreeningen uit aan de hand van de Wet Bibob.

Zie ook:

Laatste update: 7-5-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!