ACM wil voorkomen dat corona markten ontwricht

‘We willen ons steentje bijdragen aan het bestrijden van de negatieve gevolgen voor de economie en voorkomen dat markten blijvend ontwricht raken.’ Dit schrijft de ACM bij de agenda voor de komende twee jaar. ‘Als onafhankelijke overheidsorganisatie hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het oplossen van […]

Onderzoek naar ICT-project van IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft ABD Topconsult gevraagd om onderzoek te doen naar de ontwikkeling en invoering van het informatiesysteem SPEC: “Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een ICT-systeem van deze omvang niet past bij de manier waarop IGJ toezicht houdt en in de toekomst wil houden?” Een […]

IVD: 7 principes van goed toezicht

De Inspectie Veiligheid Defensie hanteert naast de bekende criteria voor goed toezicht een zevende principe: reflectief. Uit het Werkprogramma 2021 blijkt ook dat Neerlands jongste rijksinspectie, in 2018 opgericht, van start gaat met systeemgericht toezicht. De Kaderstellende Visie op Toezicht van 2005 onderscheidde zes principes van goed toezicht: selectief, slagvaardig, […]

CvTA: verlicht toezicht bij goed gedrag

Beheersorganisaties voor auteursrechten kunnen ‘verlicht’ toezicht verdienen met goed gedrag. Het College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten heeft sinds 1 januari extra wettelijke mogelijkheden voor ‘verscherpt’ toezicht, maar minister en toezichthouder zien ook mogelijkheden om de lasten te verminderen. Zo kan de CvTA minder informatie uitvragen bij organisaties die […]

DNB gaat mogelijk meer data uitvragen

De nieuwe toezichtaanpak van de Nederlandsche Bank zal ertoe leiden dat financiële instellingen minder met de toezichthouder praten maar mogelijk wel meer informatie moeten aanleveren. Voor kleine instellingen wordt minder toezichtcapaciteit ingezet. ‘DNB accepteert hierbij de situatie dat risico’s gemist kunnen worden als dit niet uit de data blijkt.‘ De […]

Inspecties verbolgen over kritiek Onderzoeksraad

De InspectieJenV, de IGJ en het Agentschap Telecom hebben fel gereageerd op kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op hun onderzoeken naar de 112-storing van 2019. De Onderzoeksraad stuurde minister Grapperhaus in november ‘aandachtspunten” over de onderzoeken. De toezichthouders zijn daar niet blij mee, schrijven zij in een brief aan […]

Rijksinspecties willen in departement blijven

De Nederlandse rijksinspecties willen een wet die hun onafhankelijkheid vastlegt, maar ze vinden het ook belangrijk om onderdeel te blijven van een ministerie. Dit schrijven zij in een brief aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als onderdeel van een departement verwachten de rijksinspecties “met meer kracht“ een bijdrage […]