‘Discussie nodig over rolvermenging AP’

Er is een discussie nodig over ‘ongewenste rolvermenging’ bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit schrijft VVD-Kamerlid Tobias van Gent als rapporteur over de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ‘Schuurt het niet dat de onafhankelijke toezichthouder zowel als voorlichter (‘meedenker’) en kennisinstituut, maar tegelijkertijd ook als scheidsrechter, handhaver en boeteoplegger optreedt?’ Van […]

Rijkstoezichthouders verkennen ‘remote sensing’

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gaat, met andere rijkstoezichthouders, de mogelijkheden en haalbaarheid van ‘remote sensing’ verkennen voor het toezicht op archeologische rijksmonumenten. Dit blijkt uit het werkprogramma 2021-2022 van de inspectie. In reactie op de Toeslagenaffaire wordt de capaciteit van de IOE ‘aanzienlijk’ uitgebreid. Bij remote sensing wordt op […]

Onderwijsraad zoekt informatie over extern toezicht

De Onderwijsraad werkt aan advies over extern toezicht en is op zoek naar voorbeelden, analyses en suggesties. De Onderwijsraad wil in het advies antwoord geven op de vraag: Met welke functies, bevoegdheden en instrumentarium kan het externe toezicht in het huidige tijdsgewricht de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs het beste […]

Kabinet wil meer signalen van rijksinspecties

Het kabinet gaat met rijksinspecties bespreken hoe zij signalen kunnen doorgeven als mensen in de knel komen door wetgeving of uitvoering. Dit blijkt uit het kabinetsstandpunt over de Toeslagenaffaire. Ook komt er een invoeringstoets, een jaar na de start van de uitvoering van een regeling. Volgens de reactie op het […]

AFM publiceert onderzoeksagenda voor beantwoording van “grote vragen”

De Autoriteit Financiële Markten heeft voor het eerste een onderzoeksagenda gepubliceerd. Het gaat om ‘toegepast onderzoek’ dat ‘grote vragen’ moet beantwoorden. Het onderzoek dient ‘ter ondersteuning van wat wij een evidence-based benadering van ons toezicht noemen. ‘Hoe werken markten, hoe nemen consumenten beslissingen en wat stimuleert compliant gedrag van werknemers en beslissers […]

ACM wil voorkomen dat corona markten ontwricht

‘We willen ons steentje bijdragen aan het bestrijden van de negatieve gevolgen voor de economie en voorkomen dat markten blijvend ontwricht raken.’ Dit schrijft de ACM bij de agenda voor de komende twee jaar. ‘Als onafhankelijke overheidsorganisatie hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het oplossen van […]

Onderzoek naar ICT-project van IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft ABD Topconsult gevraagd om onderzoek te doen naar de ontwikkeling en invoering van het informatiesysteem SPEC: “Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een ICT-systeem van deze omvang niet past bij de manier waarop IGJ toezicht houdt en in de toekomst wil houden?” Een […]

IVD: 7 principes van goed toezicht

De Inspectie Veiligheid Defensie hanteert naast de bekende criteria voor goed toezicht een zevende principe: reflectief. Uit het Werkprogramma 2021 blijkt ook dat Neerlands jongste rijksinspectie, in 2018 opgericht, van start gaat met systeemgericht toezicht. De Kaderstellende Visie op Toezicht van 2005 onderscheidde zes principes van goed toezicht: selectief, slagvaardig, […]

CvTA: verlicht toezicht bij goed gedrag

Beheersorganisaties voor auteursrechten kunnen ‘verlicht’ toezicht verdienen met goed gedrag. Het College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten heeft sinds 1 januari extra wettelijke mogelijkheden voor ‘verscherpt’ toezicht, maar minister en toezichthouder zien ook mogelijkheden om de lasten te verminderen. Zo kan de CvTA minder informatie uitvragen bij organisaties die […]