Kabinet onderzoekt transparantie van toezichthouders

Het kabinet gaat inventariseren of toezichthouders transparant genoeg zijn in jaarplannen en werkprogramma’s. Daarbij wordt bekeken welke verbeteringen mogelijk zijn “zonder de effectiviteit van deze instanties te ondergraven”. Dit staat in de reactie op de initiatiefnota “Lobby in daglicht: luisteren en laten zien“. Daarin pleiten de Kamerleden Bouwmeester en Oosenbrug […]

Toezichthouders in ban van risicomodellen

Toezichthouders in verschillende landen werken aan de introductie en verbetering van risicomodellen. Dit bleek tijdens de “Regulatory Delivery International Conference“, die afgelopen week in Londen werd georganiseerd. Risicomodellen stellen toezichthouders in staat om hun middelen vooral in te zetten waar de risico’s het grootst zijn. Ze maken een inschatting van […]

Tweede Kamer wil praten over inspecties

De inspecties komen weer op de agenda van de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van uitspraken van oud-voorzitter Van Vollenhoven en huidig voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Stientje van Veldhoven (D66) nam het initiatief om de twee uit te nodigen voor een gesprek over inspecties. Daarnaast heeft de […]

Tuchtrechter eist kenbare waarborgen bij risicogestuurd toezicht

Toezichthouders moeten duidelijk maken wanneer en hoe zij risicogestuurd toezicht uitoefenen. Dit blijkt uit twee uitspraken van de hoogste tuchtrechter voor de advocatuur. De beslissingen kunnen ook interessant voor andere sectoren met risicogestuurd toezicht. In de twee beoordeelde gevallen paste een deken als toezichthouder risicogestuurd toezicht toe. Over de waarborgen […]

Werkgroep Tweede Kamer wil vinger aan de pols bij privatisering en verzelfstandiging

De Tweede Kamer moet nauwgezet volgen of het kabinet het eigen “besliskader” voor privatiseringen en verzelfstandigingen volgt. Dit adviseert een parlementaire werkgroep in het rapport Hoe gaat het verder?. Sinds 2013 zijn de aandachtspunten en richtlijnen in vijf van de vijftien gevallen aantoonbaar gebruikt. Een commissie van de Eerste Kamer pleitte in het […]

Financiële sector tegen voorstel voor “naming and shaming”

De financiële sector is uitermate kritisch over het voorstel om AFM en DNB meer informatie openbaar te laten maken. Dit blijkt uit de reacties op het ontwerp van de Wet transparant toezicht financiële markten. De consultatie liep tot 14 augustus. Zowel de Autoriteit Financiële Markten als De Nederlandsche Bank vroeg aan minister Dijsselbloem om meer wettelijke ruimte  voor openbaarmaking van informatie […]