Femke de Vries bijzonder hoogleraar toezicht

Femke de Vries is benoemd tot bijzonder hoogleraar Toezicht. Dit heeft de Rijksuniversiteit Groningen bekendgemaakt. De Vries (1972) is secretaris-directeur van De Nederlandsche Bank. Als hoogleraar gaat zij de leerstoel bekleden van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs en evaluatoren. Zij richt zich onder meer op transparantie van toezicht en op de relatie tussen […]

ACM neemt sectorspecifieke taken over van NZa

De ACM gaat de zorgfusietoets uitvoeren en toezicht houden op ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht in de zorg. Dit schrijft minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer. “Deze bundeling van kennis zal worden versterkt door het aantrekken van nieuwe mensen met kennis van de gezondheidszorg. De minister van VWS krijgt de taken […]

Tweede Kamer praat in maart over toezicht

De Tweede Kamer praat op 19 maart over toezicht met de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Kamp (Economische Zaken). Op de agenda staat de kabinetsreactie op de WRR-rapporten ‘Toezien op Publieke Belangen’ en op ‘ Van Tweeluik naar Driehoeken’. Ook wordt gesproken over privatisering en verzelfstandiging. De commissie voor […]

Toezicht en tegenspraak

Zoals externe toezichthouders hun reflectieve functie dienen te versterken via een “staat van de sector”, zo kunnen interne toezichthouders hun reflecties optekenen in een “staat van de tegenspraak”. Dit schrijft Paul van Dijk in het artikel Toezicht en tegenspraak in het magazine De Commissaris van DLA Piper. De Wetenschappelijke Raad voor het […]

Tweede Kamer wil Autoriteit woningcorporaties

Er komt een Autoriteit woningcorporaties. Dit blijkt uit een amendement Verhoeven cs, dat is ondertekend door D66 en zes andere fracties.  Het amendement wil toezicht dat “onafhankelijk van de ontwikkeling en de uitvoering van het rijksbeleid” wordt uitgeoefend. De autoriteit wordt geen zelfstandig bestuursorgaan. De minister wordt verantwoordelijk en handhavingsbevoegdheden worden namens hem uitgeoefend. […]