“Nationale Inspectie waarschijnlijk contraproductief”

Een Nationale Inspectie werkt waarschijnlijk contraproductief. Dit schrijft Frédérique Six in reactie op het pleidooi van Pieter van Vollenhoven voor het samenvoegen van de rijksinspecties.   Van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, brak in het Nederlands Dagblad een lans voor een nationale inspectie. In dezelfde krant betoogt Six dat een […]

Geen extra maatregelen tegen regeldruk door toezicht

Het kabinet neemt geen extra maatregelen om de regeldruk door toezichthouders te beperken. Dit blijkt uit de voorjaarsrapportage regeldruk.  Adviescollege Actal adviseerde om toezichtlasten voor goede nalevers terug te dringen door gebruik van “bedrijfseigen risicobeheersingssystemen” en door meer gebruik van zelfregulering. Ook adviseerde Actal om de kennis van inspectiediensten over […]

Theodor Kockelkoren pleit voor idealen in toezicht

Theodor Kockelkoren, voormalig bestuurder van de AFM, pleit voor bezieling in het toezicht. Zonder idealen verzandt toezicht in een nutteloze bureaucratie, schrijft hij in zijn boek “Toezicht als beroep“. Tegelijkertijd waarschuwt Kockelkoren dat toezicht geen panacee is, dat voor alle problemen dé oplossing biedt. Meer informatie over het boek staat hier.   Meepraten […]

Wat moet nieuw kabinet met toezicht?

Als het aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ligt, staat toezicht op de agenda van een volgend kabinet. Dit blijkt uit een memo aan de programmacommissies van politieke partijen. De WRR vraagt aandacht voor vier thema’s: Veerkrachtige economie, Brede innovatie, Sociale samenhang, Navigeren in een veranderende wereld en Waardegedreven […]

“Niet representatief maar responsief toezicht”

Toezicht moet niet representatiever maar responsiever worden. Dit schrijft Aute Kasdorp in reactie op de blog op de ToezichtTafel over representatief toezicht. Lees hier zijn column: ‘Representatief toezicht’ propageren leidt tot verwarring en teleurstelling, ben ik bang. Het toezicht moet wel responsiever, maar dat is wezenlijk iets anders. Representatief toezicht lijkt impliciet […]

Representatief toezicht?

Menig toezichthouder heeft de mond vol van effectiviteit, transparantie en verantwoording, maar moet toezicht niet ook representatief zijn? Dit is een van de vragen tijdens het Nieuwspoort Seminar op 1 juni. Nederlandse toezichthouders boren verschillende bronnen aan om de legitimiteit van hun optreden aan te tonen. Ze zeggen effectief te zijn (output-legitimiteit), ze streven […]

“Toezicht wordt governance”

“Het ontbreekt toezichthouders aan strategisch inzicht in hun omgeving en hoe zij die kunnen inzetten om hun taak uit te voeren.” Dit zei Judith van Erp donderdag in haar inaugurale rede als hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. “Toezicht wordt governance: organiseren, regisseren, orkestreren.” Van Erp vraagt zich af of en hoe […]

“Internationale samenwerking moet draaien om issues”

“Organiseer inspecties rond problemen.” Dat is de conclusie van Cross-border cooperation between national inspectorates. De bundel is geschreven voor de conferentie die de Nederlandse Inspectieraad op 23 februari organiseert, in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie.   Internationale samenwerking tussen inspecties heeft alleen toegevoegde maatschappelijke waarde als die […]