“Toezicht wordt governance”

“Het ontbreekt toezichthouders aan strategisch inzicht in hun omgeving en hoe zij die kunnen inzetten om hun taak uit te voeren.” Dit zei Judith van Erp donderdag in haar inaugurale rede als hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. “Toezicht wordt governance: organiseren, regisseren, orkestreren.” Van Erp vraagt zich af of en hoe […]

“Internationale samenwerking moet draaien om issues”

“Organiseer inspecties rond problemen.” Dat is de conclusie van Cross-border cooperation between national inspectorates. De bundel is geschreven voor de conferentie die de Nederlandse Inspectieraad op 23 februari organiseert, in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie.   Internationale samenwerking tussen inspecties heeft alleen toegevoegde maatschappelijke waarde als die […]

Kabinet verwacht “hoogst zelden” bijzondere aanwijzing te geven aan rijksinspecties

Bijzondere aanwijzingen aan rijksinspecties zullen “in de praktijk slechts hoogst zelden voorkomen”. Dit schrijft minister Blok (Wonen & Rijksdienst) in antwoord op vragen over de – inmiddels in werking getreden – Aanwijzingen inzake rijksinspecties. De aanwijzingen zijn bedoeld als “zelfbinding” van het kabinet, om “de slagkracht van de rijksinspecties te vergroten […]

Nieuw jaar, nieuw toezicht

Op 1 januari zijn in Nederland 167 nieuwe regelingen in werking getreden. De ToezichtTafel serveert enkele  veranderingen in het toezicht: nieuw toezicht, genationaliseerd toezicht, een toezichthouder met een nieuwe naam. En nieuwe aanwijzingen over rijksinspecties. Wet toezicht kredietunies De Wet toezicht kredietunies creëert een afzonderlijk toezichtkader voor kredietunies in de Wet op het financieel […]

Tweede Kamer stelt vragen over Aanwijzingen rijksinspecties

De Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan minister Blok (Wonen & Rijksdienst) over de Aanwijzingen inzake rijksinspecties. De vragen staan hier. De Aanwijzingen zijn bedoeld om “invulling” te geven aan de onafhankelijkheid in de oordeelsvorming van de rijksinspecties. De regels moeten op 1 januari 2016 in werking treden. De Aanwijzingen […]

Raad van State: beperking zeggenschap over rijksinspectie is ongewenst en ongrondwettig

De Raad van State is het niet eens met de manier waarop de onafhankelijkheid van het Staatstoezicht op de Mijnen wordt versterkt. Volgens het hoogste adviesorgaan van de regering is het ongewenst en ongrondwettig om de mogelijkheid van ministeriële aanwijzingen aan de toezichthouder te beperken. Ministeries staan onder leiding van een minister, bepaalt artikel […]

Nieuwe leergang over toezicht

De Universiteit van Utrecht organiseert een nieuwe leergang Toezicht in de 21e eeuw: ‘Hoe kunnen toezichthouders schandalen zoals VW en Libor voorkomen, binnen de beperkte beschikbare middelen en zonder tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van ondernemingen over te nemen?’ Met de leergang wil de faculteit Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatieleergang bijdragen […]