Tweede Kamer praat op 30 juni over toezicht

Het algemeen overleg over “privatisering, verzelfstandiging en toezicht van overheidsdiensten” in de Tweede Kamer staat nu gepland op 30 juni. De commissies van Wonen & Rijksdienst en van Economische Zaken praten onder meer over de kabinetsreactie op twee rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: “Toezien op publieke belangen” en […]

Kabinet komt met spelregels voor rijksinspecties

“Het kabinet streeft naar het expliciteren van spelregels voor rijksinspecties. Hierbij komt ook de positionering van de inspecties aan de orde.” Dit schrijft minister Kamp (EZ) in reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over aardbevingsrisico’s in Groningen. De onafhankelijkheid van het Staatstoezicht op de Mijnen zal wettelijk […]

Reactie op essay #regeldruk: Ondernemingsdossier als instrument voor lastenverlichting

Een tweede reactie op het essay “Actoren en factoren” beveelt aan om het Ondernemingsdossier een prominente plaats te geven. Volgens Han de Haas, regisseur Handhaving van de provincie Noord-Brabant is het Ondernemingsdossier “een fantastisch instrument ” om de lasten van het toezicht te verlichten. Lees hier de gehele reactie: Noties Han de Haas. […]