OESO publiceert 11 principes over toezicht en inspectie

De OESO heeft “Best Practice Principles” gepubliceerd over toezicht en inspectie. In het rapport “Regulatory Enforcement and Inspections” geeft de internationale organisatie informele guidance over beleid, organisatie en instrumenten. De 11 principes zijn: Evidence-based enforcement Selectivity Risk focus and proportionality Responsive regulation Long-term vision Co-ordination and consolidation Transparent governance Information […]

WRR: extern toezien op interne checks & balances semi-publieke sector

Externe toezichthouders moeten erop toezien dat instellingen in de semi-publieke sector hun interne checks and balances goed op orde hebben. Dit schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het adviesrapport “Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties“. “Externe toezichthouders kunnen de druk opvoeren […]

Fatsoenlijk transparant

“We zijn op weg naar meer maar ook naar fatsoenlijke transparantie”, schrijft Paul van Dijk. Zijn column verscheen eerder in het Tijdschrift voor Toezicht. Fatsoenlijk transparant Nee, de slinger van transparantie is niet op de weg terug. Ook het toezicht blijft zich ontwikkelen naar meer openheid, en nooit meer naar […]

Diner Pensant: genoeg te bespreken over toezicht

Uit het Diner Pensant van de ToezichtTafel blijkt dat er nog genoeg te bespreken is over toezicht. Er zijn verschillende vragen die een antwoord verdienen: over de maatschappelijke inbedding, de positionering, maar ook de uitvoering van toezicht. Aan het Diner Pensant werd deelgenomen door toezichthouders en mensen uit de wereld […]

Naar een Nederlandse Regulators’ Code?

In het Verenigd Koninkrijk geldt nu een Regulators’ Code. Rob Velders stelt de vraag of er ook zo’n code moet komen in Nederland.  De code is een instructie voor toezichthouders, in het VK sterk vanuit het perspectief van economische groei. Rob Velders zet de hoofdlijnen op een rij: volgens de code moeten […]

“Sparrow in de polder”

Nederlandse toezichthouders willen vooral problemen oplossen, dat bleek weer eens tijdens het jaarcongres van beroepsvereniging Vide. In Almere gingen donderdag toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren op zoek naar de “optimale mix” van interventies. Het draaide uit op “Sparrow in de polder”. Met deze typering verwees Vide-voorzitter Ko de Ridder naar […]

Diner Pensant aan de ToezichtTafel

Op 23 april organiseert de ToezichtTafel een Diner Pensant in Utrecht. Op het menu staat een nieuwe visie op toezicht. Tijdens het Diner Pensant willen we praten over de belangrijkste onderwerpen voor het toezicht. Die onderwerpen zijn ook onderwerp van gesprek in de politiek. Het kabinet wekt aan een reactie […]

Reflectief toezicht vergt reflectie toezichthouder

“Versterk de reflectieve functie van de rijkstoezichthouders”, luidt de vierde aanbeveling van het WRR-rapport Toezien op publieke belangen. Hoe moet het kabinet hierop reageren? De ToezichtTafel doet een oproep aan de toezichthouders: reflecteer en kom zelf met een voorstel! De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dicht toezichthouders bijzondere mogelijkheden toe. […]