De ACM met de hamer!

  Consultant Rob Velders is kritisch over een boete van de Autoriteit Consument & Markt voor een webwinkel. Lees hier zijn bijdrage: De ACM met de hamer! Sinds 2014 zijn er nieuwe, strengere retourregels voor webwinkels. De ACM heeft recentelijk de eigenares van Kiesdejuistesportbh.nl (nu: bhsupport) een boete van maar liefst 50.000 […]

Pleidooi voor Kaderwet toezicht

Er moet een “Kaderwet toezicht” komen, met algemene regels voor rijksinspecties en marktautoriteiten. In het volgende regeerakkoord horen hierover afspraken te worden gemaakt.  Dit betogen Rob Velders, Mindert Mulder, Ferdinand Mertens en Paul van Dijk in een artikel in SC Online. De nieuwe wet moet de onafhankelijkheid van de inspecties stevig verankeren […]

Kabinet onderzoekt transparantie van toezichthouders

Het kabinet gaat inventariseren of toezichthouders transparant genoeg zijn in jaarplannen en werkprogramma’s. Daarbij wordt bekeken welke verbeteringen mogelijk zijn “zonder de effectiviteit van deze instanties te ondergraven”. Dit staat in de reactie op de initiatiefnota “Lobby in daglicht: luisteren en laten zien“. Daarin pleiten de Kamerleden Bouwmeester en Oosenbrug […]

Toezichthouders in ban van risicomodellen

Toezichthouders in verschillende landen werken aan de introductie en verbetering van risicomodellen. Dit bleek tijdens de “Regulatory Delivery International Conference“, die afgelopen week in Londen werd georganiseerd. Risicomodellen stellen toezichthouders in staat om hun middelen vooral in te zetten waar de risico’s het grootst zijn. Ze maken een inschatting van […]

Tweede Kamer wil praten over inspecties

De inspecties komen weer op de agenda van de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van uitspraken van oud-voorzitter Van Vollenhoven en huidig voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Stientje van Veldhoven (D66) nam het initiatief om de twee uit te nodigen voor een gesprek over inspecties. Daarnaast heeft de […]

Tuchtrechter eist kenbare waarborgen bij risicogestuurd toezicht

Toezichthouders moeten duidelijk maken wanneer en hoe zij risicogestuurd toezicht uitoefenen. Dit blijkt uit twee uitspraken van de hoogste tuchtrechter voor de advocatuur. De beslissingen kunnen ook interessant voor andere sectoren met risicogestuurd toezicht. In de twee beoordeelde gevallen paste een deken als toezichthouder risicogestuurd toezicht toe. Over de waarborgen […]