Overleg over toezicht weer uitgesteld

Het algemeen overleg over “privatisering, verzelfstandiging en toezicht van overheidsdiensten” in de Tweede Kamer is tot nader order uitgesteld.  Op 19 maart zouden de commissies van Wonen & Rijksdienst en van Economische Zaken praten over de kabinetsreactie op twee rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: “Toezien op publieke […]

Consultatiedocument over beperking van regeldruk

Toezichthouders moeten niet alleen pleiten voor extra regels maar ook voorstellen doen voor het schrappen of veranderen van regels. Dit stellen Paul van Dijk en Rob Velders in “Actoren en factoren: over regeldruk en het samenspel van beleid en toezicht“. Het essay, dat dient ter voorbereiding van een advies van adviescollege Actal over lastenluwe handhaving, […]

Femke de Vries bijzonder hoogleraar toezicht

Femke de Vries is benoemd tot bijzonder hoogleraar Toezicht. Dit heeft de Rijksuniversiteit Groningen bekendgemaakt. De Vries (1972) is secretaris-directeur van De Nederlandsche Bank. Als hoogleraar gaat zij de leerstoel bekleden van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs en evaluatoren. Zij richt zich onder meer op transparantie van toezicht en op de relatie tussen […]

ACM neemt sectorspecifieke taken over van NZa

De ACM gaat de zorgfusietoets uitvoeren en toezicht houden op ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht in de zorg. Dit schrijft minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer. “Deze bundeling van kennis zal worden versterkt door het aantrekken van nieuwe mensen met kennis van de gezondheidszorg. De minister van VWS krijgt de taken […]

Tweede Kamer praat in maart over toezicht

De Tweede Kamer praat op 19 maart over toezicht met de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Kamp (Economische Zaken). Op de agenda staat de kabinetsreactie op de WRR-rapporten ‘Toezien op Publieke Belangen’ en op ‘ Van Tweeluik naar Driehoeken’. Ook wordt gesproken over privatisering en verzelfstandiging. De commissie voor […]