Kabinet: geen extern toezicht op bewindspersonen

Het demissionaire kabinet wil geen externe toezichts- of handhavingsmechanismen introduceren om de integriteit van ministers en staatssecretarissen te bevorderen. Dit schrijft minister Ollongren (BZK) in reactie op aanbevelingen van de Europese corruptiewaakhond GRECO, die eerder harde noten kraakte over het Nederlandse integriteitsbeleid. “Op verschillende onderdelen beveelt GRECO een systeem van […]

Nieuwe rijksinspectie wil de wijk in

De nieuwe Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) zoekt samenwerking met organisaties die ervaring hebben met moeilijk bereikbare doelgroepen. Om breed signalen op te vangen wordt gedacht aan een landelijk meldpunt, maar ook aan fysieke aanwezigheid in wijken, door met een bus rond te toeren en inloopuren te organiseren. In […]

Rapporten IBTD worden doorgestuurd naar Kamer

De nieuwe Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) mag rapporten niet rechtstreeks aan het parlement aanbieden. Wel wordt geregeld dat de verantwoordelijke bewindspersoon de onderzoeksresultaten meteen moet doorsturen. Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Vijlbrief op vragen uit de Tweede Kamer. “Nu we gekozen hebben voor een inspectie en daarmee […]

OESO: Nederland moet verder kijken dan regeldruk

Nederland zou bij het versterken van wetgeving en toezicht niet alleen moeten letten op de lasten. Dit schrijft de OESO in de Regulatory Policy Outlook 2021. Er zijn ook verbeteringen mogelijk op het gebied van regulatory impact assessments en consultaties, aldus de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling “The Netherlands […]

Rutte nog niet toe aan kaderwet toezicht

De motie-Kuik, die vraagt om een kaderwet toezicht, wordt voorlopig niet uitgevoerd. Dit blijkt uit antwoorden van demissionair minister-president Rutte op vragen van Tweede-Kamerlid Omtzigt. Omtzigt vroeg hoe het staat met de voorbereidingen van het wetsvoorstel, maar Rutte moet nog zien “of de veronderstelling juist is dat een formele wet […]

Beleidsonderzoek: nieuwe regels voor inspectie-agentschappen

Er moeten andere regels komen voor inspecties die zijn georganiseerd als agentschappen. Dit staat in het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) over agentschappen. In Nederland geldt de Regeling agentschappen voor uitvoeringsorganisaties zoals Rijkswaterstaat en DUO, maar ook voor de NVWA, ILT, Nederlandse Emissieautoriteit en het Agentschap Telecom. Deze constructie stuit op weerstand […]

Ook beslisnota’s van inspecties worden openbaar

Als een inspectie een beslisnota maakt voor een bewindspersoon, wordt deze vanaf 1 juli openbaar gemaakt. Dit blijkt uit de voorgestelde Beleidslijn actieve openbaarmaking nota’s, die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.  De nieuwe beleidslijn volgt uit de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag. Het kabinet […]