Toezicht als investeren in vernieuwing

Niet alleen ondernemingen maar ook markttoezichthouders hebben een nieuw business model nodig. Zij moeten investeren in verandering, de zittende macht uitdagen en ruimte maken voor nieuwe toetreders. Dit zei innovatie-expert Charles Leadbeater tijdens de conferentie “Innovation in Oversight / Oversight and Innovation“. Met de conferentie vierde de Autoriteit Consument & […]

Zorgen bij rijksinspecties over doorberekenen van handhavingskosten

Bij rijksinspecties bestaan zorgen over het laten meebetalen aan toezicht door het bedrijfsleven. Dit blijkt uit een onlangs openbaar geworden advies van de Inspectieraad. Het samenwerkingsverband maakt zich zorgen maakt over de consequenties voor de onafhankelijkheid en rechtsgelijkheid. “Ook is er het gevaar van bureaucratisering en juridificering. Een systeem van doorberekening kan leiden tot […]

Verwacht: nieuwe principes over organisatie van toezicht

De OESO publiceert op 30 juni principes voor de organisatie van toezicht. Dan verschijnt de publicatie The Governance of Regulators. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling wil met de principes guidance geven voor “institutionele arrangementen” van toezicht. Er komen principes op zeven gebieden: Role clarity: Over de (wettelijke) omschrijving van het doel van een […]

FD: “Nieuwe balans in toezicht nodig”

“Het zal de komende jaren de kunst zijn een nieuwe balans te vinden tussen controle en speelruimte”, schrijft het Financieele Dagblad in het commentaar van 2 juni. Aanleiding is de kritiek van bestuurders en commissarissen op het financieel toezicht in het boek “Ik ben integer, jij bent integer“. “Effectief toezicht […]

OESO publiceert 11 principes over toezicht en inspectie

De OESO heeft “Best Practice Principles” gepubliceerd over toezicht en inspectie. In het rapport “Regulatory Enforcement and Inspections” geeft de internationale organisatie informele guidance over beleid, organisatie en instrumenten. De 11 principes zijn: Evidence-based enforcement Selectivity Risk focus and proportionality Responsive regulation Long-term vision Co-ordination and consolidation Transparent governance Information […]

WRR: extern toezien op interne checks & balances semi-publieke sector

Externe toezichthouders moeten erop toezien dat instellingen in de semi-publieke sector hun interne checks and balances goed op orde hebben. Dit schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het adviesrapport “Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties“. “Externe toezichthouders kunnen de druk opvoeren […]