Fatsoenlijk transparant

“We zijn op weg naar meer maar ook naar fatsoenlijke transparantie”, schrijft Paul van Dijk. Zijn column verscheen eerder in het Tijdschrift voor Toezicht. Fatsoenlijk transparant Nee, de slinger van transparantie is niet op de weg terug. Ook het toezicht blijft zich ontwikkelen naar meer openheid, en nooit meer naar […]

Diner Pensant: genoeg te bespreken over toezicht

Uit het Diner Pensant van de ToezichtTafel blijkt dat er nog genoeg te bespreken is over toezicht. Er zijn verschillende vragen die een antwoord verdienen: over de maatschappelijke inbedding, de positionering, maar ook de uitvoering van toezicht. Aan het Diner Pensant werd deelgenomen door toezichthouders en mensen uit de wereld […]

Naar een Nederlandse Regulators’ Code?

In het Verenigd Koninkrijk geldt nu een Regulators’ Code. Rob Velders stelt de vraag of er ook zo’n code moet komen in Nederland.  De code is een instructie voor toezichthouders, in het VK sterk vanuit het perspectief van economische groei. Rob Velders zet de hoofdlijnen op een rij: volgens de code moeten […]

“Sparrow in de polder”

Nederlandse toezichthouders willen vooral problemen oplossen, dat bleek weer eens tijdens het jaarcongres van beroepsvereniging Vide. In Almere gingen donderdag toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren op zoek naar de “optimale mix” van interventies. Het draaide uit op “Sparrow in de polder”. Met deze typering verwees Vide-voorzitter Ko de Ridder naar […]

Diner Pensant aan de ToezichtTafel

Op 23 april organiseert de ToezichtTafel een Diner Pensant in Utrecht. Op het menu staat een nieuwe visie op toezicht. Tijdens het Diner Pensant willen we praten over de belangrijkste onderwerpen voor het toezicht. Die onderwerpen zijn ook onderwerp van gesprek in de politiek. Het kabinet wekt aan een reactie […]

Reflectief toezicht vergt reflectie toezichthouder

“Versterk de reflectieve functie van de rijkstoezichthouders”, luidt de vierde aanbeveling van het WRR-rapport Toezien op publieke belangen. Hoe moet het kabinet hierop reageren? De ToezichtTafel doet een oproep aan de toezichthouders: reflecteer en kom zelf met een voorstel! De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dicht toezichthouders bijzondere mogelijkheden toe. […]

“Een goede toezichthouder is…”

Het Markttoezichthoudersberaad hoopt dat de eigen criteria voor goed toezicht worden gebruikt als ministeries toezichthouders laten evalueren. Dit blijkt uit een toelichting op de criteria. De samenvatting van de criteria: Het toetsingskader kan worden gebruikt als toezichthouders in opdracht van de verantwoordelijke ministeries worden geëvalueerd, aldus het Markttoezichthoudersberaad. “Toezichthouders kunnen beter van […]

Wat moet nieuwe kabinetsvisie op toezicht zeggen over Regionale Uitvoeringsdiensten?

Per 1 januari 2014 zijn alle Regionale Uitvoeringsdiensten opgericht en vormen zij een landelijk dekkend systeem. Wat moet een nieuwe (derde) kaderstellende visie zeggen over de RUD’s? Lees hier het schaduw-standpunt van de ToezichtTafel. Een Regionale Uitvoeringsdienst, ook wel Omgevingsdienst genoemd, is één loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) […]

Aanbeveling 1: Herijk de rijksvisie op toezicht

“Herijk de rijksvisie op toezicht”, luidt de eerste aanbeveling van de WRR. Hoe moet het kabinet hierop reageren? Het eerste schaduwstandpunt aan de ToezichtTafel: ja, maar!  De (eerste) “kaderstellende visie op toezicht” verscheen in 2001, vier jaar later kwam de toezichtvisie ”Minder last, meer effect“. En in de afgelopen jaren werd […]