“Toezichthouder moet weerwoord bieden aan politiek”

“Hoe ga je als professional om met politieke besluiten?” Deze vraag wierp Arno Visser, collegelid van de Algemene Rekenkamer, op tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van beroepsvereniging Vide. “Hoort bij loyaliteit ook een weerwoord?” Zelf beantwoordt Visser de vraag bevestigend. Toezichthouders moeten de politiek voeden met informatie om een goede discussie mogelijk te […]

Nieuwe stelling: onafhankelijkheid toezicht beter borgen

De WRR pleit voor “een sterkere borging van de onpartijdige functievervulling en daarmee samenhangende onafhankelijke positionering van toezichthouders”. Toezicht-expert Mertens zei aan de ToezichtTafel dat de positionering meer een cultureel dan een staatsrechtelijk probleem is. Wat denk jij? Doe mee aan de poll! De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid pleit […]

“Positionering toezicht is niet zozeer staatsrechtelijk als wel cultureel probleem”

Er zijn nog steeds redenen om zorgen te hebben over de onafhankelijkheid van inspecties in Nederland, vindt toezicht-expert Ferdinand Mertens. Maar daarbij gaat het hem veel minder om de staatsrechtelijke positie dan om iets anders:  “De culturele verwevenheid tussen inspecties en ministers is een sluipmoordenaar.” Mertens pleitte eerder al voor […]

Ferdinand Mertens: “Financiering is grootste probleem van toezicht”

Het probleem van de financiering van het toezicht is een “majeure kwestie”, zegt Ferdinand Mertens, nu programmaleider toezichtopleidingen bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. “Zolang de financiering niet goed is geregeld, blijft het rommelen.” De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid pleitte eerder voor een heroverweging van het uitgangspunt om […]

Gastcolumn: Toezicht in Nederland langs de meetlat van de WRR

“Laat de handhaving, en het stimuleren van wettelijke normen een centrale pijler van onze toezichthouders blijven.” Deze oproep doet René Jansen, bestuursadviseur bij Twynstra Gudde en voormalig bestuurder van de (vroegere) NMa. Hij noemt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid “opmerkelijk kritisch over een nadruk bij toezichthouders op naleving en handhaving”.  Op […]

Kabinet: externe toezichthouder moet meer in gesprek met semipublieke instellingen

Externe toezichthouders moeten niet alleen oog hebben voor meetbare resultaten maar ook voor minder meetbare kwaliteit en waarden van semipublieke instellingen. Rapportages moeten meer dan nu worden gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan. Dit schrijft het kabinet in reactie op het rapport van de commissie-Halsema (Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur […]

Kabinet komt medio 2014 met standpunt over kosten toezicht

Het kabinet wil medio 2014 een standpunt uitbrengen over het doorberekenen van toezichtkosten. Intussen vraagt het ministerie van Financiën reacties op het voorstel om de overheidsbijdrage in het financieel toezicht af te schaffen. Het ministerie van Financiën is gestart met de consultatieprocedure over het voorstel om de kosten van het financieel toezicht […]

Aanbevelingen WRR op een rij

In het rapport Toezien op publieke belangen komt de WetenschappelijkeRaad voor het Regeringsbeleid tot zeven aanbevelingen. Minister Blok studeert nog op de kabinetsreactie, ook aan de ToezichtTafel werken we aan antwoorden. Hier een korte weergave van de aanbevelingen: •Herijk de rijksvisie op toezicht. •Bevorder een opbrengstgerichte cultuur en verbeter de […]

Reactie: Markttoezichthouders hebben missiewerk te doen

“ACM opereert buiten wet, kopte het Financieele Dagblad op woensdag 16 oktober. Mededingingsadvocaten zijn bang dat de Autoriteit Consument & Markt ook optreedt tegen gedrag dat niet verboden is. De kritiek toont dat markttoezichthouders nog missiewerk te doen hebben, om draagvlak te verwerven voor hun aanpak. Het markttoezicht heeft in […]