Aanbevelingen WRR op een rij

In het rapport Toezien op publieke belangen komt de WetenschappelijkeRaad voor het Regeringsbeleid tot zeven aanbevelingen. Minister Blok studeert nog op de kabinetsreactie, ook aan de ToezichtTafel werken we aan antwoorden. Hier een korte weergave van de aanbevelingen: •Herijk de rijksvisie op toezicht. •Bevorder een opbrengstgerichte cultuur en verbeter de […]

Reactie: Markttoezichthouders hebben missiewerk te doen

“ACM opereert buiten wet, kopte het Financieele Dagblad op woensdag 16 oktober. Mededingingsadvocaten zijn bang dat de Autoriteit Consument & Markt ook optreedt tegen gedrag dat niet verboden is. De kritiek toont dat markttoezichthouders nog missiewerk te doen hebben, om draagvlak te verwerven voor hun aanpak. Het markttoezicht heeft in […]

Mededingingsadvocaten in FD: ACM opereert buiten wet

Het Financieele Dagblad van woensdag 16 oktober schrijft dat “prominente mededingingsadvocaten kritisch zijn over de werkwijze van de nieuwe toezichthouder Autoriteit Consument & Markt. “ACM zou volgens hen pas ove moeten gaan tot onderhandelingen met bedrijven als er duidelijke aanwijzingen zijn dat een bedrijf een inbreuk maakt op mededingingsregels.” Aanleiding is […]

Van ‘Twin Peaks’ naar ‘Triple Peaks’?

Petrosjan Damen pleit voor het verschuiven van de focus in het denken over het sturen van gedrag. Hij breekt een lans voor “reliance“, een combinatie van (simpel gesteld) controle en vertrouwen. Als alternatief voor het huidige systeem van compliance. Lees hier zijn betoog: In februari 2011 poneerde ik de stelling “Schaf […]

“WRR houdt op waar het interessant wordt”

Het recente advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid biedt weinig concrete, nieuwe aanknopingspunten om te komen tot een betekenisvolle visie op toezicht. Dit betogen Martin de Bree en Aute Kasdorp. De auteurs, verbonden aan de Erasmus Universiteit, voelen weinig voor een nieuwe kaderstellende visie op toezicht. Lees hier […]

“WRR-advies over toezicht te algemeen”

De voorstellen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid blijven steken in algemeenheden. Dit is de stelling van Aute Kasdorp en Martin de Bree in het Financieele Dagblad van dinsdag 17 september. De schrijvers steunen het pleidooi van de WRR voor meer wetenschappelijke studie naar toezicht en de toepassing daarvan. […]

Hoort “vertrouwensbenadering” in visie op toezicht?

Het kabinet wil de “vertrouwensbenadering” in het toezicht. Dit staat in de Verzamelbrief Regeldruk. Hiermee ligt de vraag ook op de ToezichtTafel: hoort de vertrouwensbenadering in een nieuwe visie op toezicht? Het kabinet omarmt de vertrouwensbenadering: “De vertrouwensbenadering is een manier van denken die verder verinnerlijkt moet worden bij overheid […]