Tussen toezicht en beleid

Goed toezicht vraagt ook om goed beleid. Dat is een van de inzichten die een rol kunnen spelen in de nieuwe of vernieuwde visie op toezicht. Bij de eerdere discussie over een nieuwe kaderstellende visie op toezicht stond niet alleen het toezicht maar ook het beleid uitdrukkelijk op de agenda. […]

Internationale aandacht voor toezicht

Ook in het verband van de OESO is er aandacht voor toezicht. Onlangs sloot de internationale organisatie twee consultaties af, over “Regulatory Enforcement and Inspections” en over “Governance of Regulators“ Reacties waren mogelijk tot 31 augustus. De resultaten van de consultaties zijn nog niet bekend. Wel zijn enkele reacties gepubliceerd, […]

Publicaties WRR over toezicht

Op 9 september publiceert de WRR het rapport “Toezien op publieke belangen”. Dit is het sluitstuk van een project over de toekomst van toezicht. In dit kader verschenen al de volgende publicaties: – Key challenges for financial supervision after the crisis – Veilig voedsel: toezicht toevertrouwen? Sectorschets Toezicht in de […]

Mag of moet een toezichthouder waarschuwen voor risico’s?

Een toezichthouder moet een “lerende, spiegelende en reflexieve rol” vervullen, zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. “Juist in nog onbekende, ‘niet-geregelde’  risico’s zit de kunst en uitdaging”, aldus voorzitter Knottnerus in een voordracht van 2012.  Het rapport “Toezien op publieke belangen” is nog niet gepubliceerd, maar WRR-voorzitter Knottnerus lichtte al eerder […]