Nieuwe toezichthouder tegen kinderpornografie

Er wordt een nieuw zelfstandig bestuursorgaan opgericht in de strijd tegen kinderpornografie: de Autoriteit aanpak online kinderpornografisch materiaal. Dit blijkt uit het wetsvoorstel waarover een internetconsultatie is gestart. De autoriteit krijgt de bevoegdheid om bindende aanwijzingen te geven aan aanbieders van communicatiediensten. Een aanwijzing houdt in dat online kinderpornografisch materiaal […]

IGJ: minder boetes, meer waarschuwingen

Het aantal boetes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is gehalveerd, terwijl het aantal waarschuwingen is verdubbeld. Dit blijkt uit het Jaaroverzicht 2020. In het coronajaar ging de IGJ veel minder op bezoek en vaker in gesprek. De IGJ legde in het afgelopen jaar 22 boetes op (2019: 54). Er […]

Verkiezingsprogramma’s: nieuwe toezichthouders, intensiever toezicht

Als de partijprogramma’s worden uitgevoerd, komen er nieuwe toezichthouders. Dat blijkt uit een analyse van de Inspectieraad. De samenwerkende rijksinspecties tellen ruim honderd voorstellen voor intensiever toezicht. De programma’s bevatten voorstellen voor een nieuwe toezichthouder op algoritmen (VVD en D66), een Waakhond digitale veiligheid (ChristenUnie), een Nationale Cybersecurity Coördinator (CDA), […]

Geen Autoriteit Defensie en Veiligheid

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) wordt niet omgevormd tot een Autoriteit Defensie en Veiligheid. Dit schrijven minister Bijleveld en staatssecretaris Visser aan de Tweede Kamer. De Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid adviseerde om het systeem van “beleid, toezicht en handhaving door te ontwikkelen door het perspectief van een Autoriteit Defensie en […]

Van Vollenhoven en Van den Bos zijn het eens over wet en financiële vrijheid, oneens over positionering rijksinspecties

Op 20 januari, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VIDE, hielden de heren prof. mr Pieter van Vollenhoven en mr Jan van den Bos (IG-ILT en voorzitter van de Inspectieraad) elk een spreekbeurt over de onafhankelijkheid van rijksinspecties. Alleen over de positionering van het toezicht verschilt men nog van mening. Van Vollenhoven […]