Nauwelijks toezicht op particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Het toezicht op naleving van de vergunningseisen in de praktijk door beveiligingsorganisaties en recherchebureaus wordt niet of nauwelijks uitgevoerd. Er is beperkt toezicht op het personeel dat een legitimatiepas als beveiliger of particulier rechercheur heeft, maar leidinggevenden en beleidsbepalend personeel blijven buiten beeld. Dit blijkt uit een rapport van de […]

Planning opvolging aanbevelingen cie Van Aartsen

Publicatie: 24-2-2022Kamerbrief ministerie I&W3 pagina’s Op 26 januari jl. vond het commissiedebat Externe Veiligheid plaats. Tijdens het commissiedebat heb ik toegezegd om voor het commissiedebat Toezicht en Handhaving een overzicht te sturen met een planning van de verbeteringen van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Interbestuurlijk programma: Looptijd […]

ILT verandert van agentschap in dienst

De Inspectie Leefomgeving en Transport verliest de status van agentschap en zal door het leven gaan als dienst van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens minister Harbers (I&W) en Kaag (Financiën) staat het sturingsmodel van een agentschap in de weg aan de onafhankelijkheid van de ILT. “De onafhankelijke en […]

Briefadvies over informatiehuishouding in het milieudomein

Publicatiedatum: 9-2-2022Auteurs: Dick Heerschop en Harry Paul (ABD TopConsult)24 pagina’s Niet beginnen met grootse vergezichten, maar gebruik maken van bestaande architecturen. Deze aanpak bepleiten Dick Heerschop en Harry Paul (ABD Topconsult) in het Briefadvies Verkenning verbetering informatiehuishouding en –voorziening voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het milieudomein. Opdrachtgever was […]

Praat mee over nieuwe wet voor toezichthouders!

Het nieuwe kabinet wil met een nieuwe wet zorgen voor een betere borging van de onafhankelijkheid van rijksinspecties. Op de ToezichTTafel willen we graag de discussie voeren over wat er in de wet moet komen te staan. Moeten deze (en andere) toezichthouders meer onafhankelijkheid krijgen? En wat gaan zij daarvoor geven?  Volgens […]

8-puntenverbeterplan VNG voor VTH-stelsel

Publicatiedatum 21-12-2022VNGLetterlijke tekst Een goed functionerend VTH-stelsel (vergunningverlening, toezicht en handhaving) is een gezamenlijke opgave met maatschappelijk belang. Naast de benodigde expertise over wet- en regelgeving en processen is de kennis over de lokale situatie net zo belangrijk. De VNG wil de verbeterslag van het VTH-stelsel samen met alle betrokken […]