Samenvatting kamerbrief inzake de aanbevelingen van de cie Van Aartsen

13-12-2021Kamerbrief staatssecretaris Weyenberg (I&W)11 pagina’s In een brief aan de Tweede Kamer ondersteunt Staatssecretaris Steven van Weyenberg (I&W) – vanuit zijn stelselverantwoordelijkheid voor de goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) – de aanbevelingen van de commissie van Aartsen (Om de leefomgeving, omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur). Onder […]

Inkijkje in discussie tussen inspectie en ministerie

Minister Hoekstra van Financien heeft inzicht gegeven in de discussie met de nieuwe Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) over het werkprogramma voor 2022. Een tabel laat zien welke “aandachtspunten” het ministerie heeft meegegeven en hoe de IBTD daarop heeft gereageerd. Met deze werkwijze lopen Financien en de nieuwe rijksinspectie […]

Herziening IAK gaat twee jaar duren

De herziening van het integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) heeft een doorlooptijd van ongeveer twee jaar. Dit schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer. Sommige aanpassingen kunnen eerder worden doorgevoerd, maar bijvoorbeeld het ontwikkelen van een tool zal meer tijd kosten. Het is de bedoeling dat […]

Pleidooi voor autoriteit voor boeren

Er moet een onafhankelijke autoriteit komen voor certificering van de agrarische sector. Deze autoriteit kan ook het overheidstoezicht coördineren. Dit schrijft de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli)in het advies Boeren met toekomst. De onafhankelijke autoriteit moet een certificeringssysteem opzetten en monitoren. In dit systeem moeten de verschillende eisen aan […]

Versterkte positie voor nieuwe IBTD

Er komen extra waarborgen voor de onafhankelijkheid van de nieuwe Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD). Het regime dat het ministerie van Financiën heeft gemaakt, wijkt af van de regels die gelden voor andere rijksinspecties. Zo krijgt de IBTD permanente toestemming voor contacten met de Tweede Kamer, terwijl dit bij […]

IVD wil meer burgerperspectief in toezicht

“De toeslagenaffaire heeft de overheid doen beseffen dat er de afgelopen jaren te weinig aandacht was voor het burgerperspectief. Ook het toezicht moet zich dat realiseren.” Dit schrijft de Inspectie Veiligheid Defensie in het jaarplan voor 2022. “De IVD betrekt daarom in 2022 het perspectief van de defensiewerknemer nadrukkelijker bij […]

Rapport-Van Aartsen is schokkend, aan de slag ermee!

Op woensdag 24 november discussieerden, in een opmaat naar vijf bestuurlijke regiobijeenkomsten, vertegenwoordigers van het ministerie van I&W, provincies, gemeenten en de omgevingsdiensten online over de implementatie van de aanbevelingen van de commissie-Van Aartsen. Rob Velders maakte een verslag van dit landelijk startschot. Staatssecretaris: rapport van Van Aartsen is schokkend De […]

Landelijke toezichthouder voor advocaten

Er komt een centrale toezichthouder voor advocaten. Demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil deze rol geven aan het landelijke Dekenberaad van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij wil hiermee de onafhankelijkheid en uniformiteit van het toezicht versterken. De landelijke toezichthouder wordt verantwoordelijk voor het toezicht op alle advocaten. Nu is […]

Kabinet: geen extern toezicht op bewindspersonen

Het demissionaire kabinet wil geen externe toezichts- of handhavingsmechanismen introduceren om de integriteit van ministers en staatssecretarissen te bevorderen. Dit schrijft minister Ollongren (BZK) in reactie op aanbevelingen van de Europese corruptiewaakhond GRECO, die eerder harde noten kraakte over het Nederlandse integriteitsbeleid. “Op verschillende onderdelen beveelt GRECO een systeem van […]

Nieuwe rijksinspectie wil de wijk in

De nieuwe Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) zoekt samenwerking met organisaties die ervaring hebben met moeilijk bereikbare doelgroepen. Om breed signalen op te vangen wordt gedacht aan een landelijk meldpunt, maar ook aan fysieke aanwezigheid in wijken, door met een bus rond te toeren en inloopuren te organiseren. In […]