Commissie-Van Straalen wil ‘gebruikscheck’ op regels

Toezichthouders moeten een rol krijgen bij een nieuwe ‘gebruikscheck’ op regelgeving. Dit schrijft de Strategische commissie betere regelgeving voor bedrijven aan staatssecretaris Keijzer van EZK.  De commissie, onder leiding van Michaël van Straalen, constateert dat ‘ook toezichthouders en handhavers steeds vaker tegen problemen oplopen in bestaande wetgeving die leiden tot knelpunten in […]

Algemene Rekenkamer verbaasd over slechte kwaliteit milieu-inspectiedata en reactie bewindslieden

Door Rob Velders De Algemene Rekenkamer kraakt de kwaliteit van de data van milieutoezichthouders. De data in beide belangrijkste centrale informatiesystemen, Inspectieview en het Justitieel Documentatiesysteem, zijn “van slechte kwaliteit” en daarom lastig te gebruiken. Er is sprake van een “serieus, maar onzichtbaar probleem dat niettemin tastbare gevolgen heeft”. Dit […]

“Ook wij moeten opletten of mensen in knel komen”

“Het is ook aan ons om op te letten of mensen in de knel komen.” Dit zei voorzitter Jan van den Bos bij de digitale nieuwjaarsbijeenkomst van beroepsvereniging VIDE. Volgens de voorzitter van de Inspectieraad moeten de toezichthouders daarbij samenwerken met andere partijen. De inspecteur-generaal van de ILT wees hierbij […]

Nieuwe president, nieuwe regels

Op zijn eerste werkdag als president van de Verenigde Staten heeft president Joe Biden de regelgeving “bevroren”. Ook wil hij de doorlichting van bestaande regels verbeteren. Via een “executive order” heeft de nieuwe president vastgelegd dat de invoering van nieuwe regels wordt stilgelegd (link). Hiermee voorkomt hij dat zogenaamde “midnight […]

VIDE viert jubileum met verbreding strategie

Beroepsvereniging VIDE bestaat in 2021 twintig jaar en grijpt deze gelegenheid aan voor een verbreding van de meerjarenstrategie. ‘Daarbij willen we ook de dimensies ‘zachte nudge, harde hand’ in toezicht en het belang om van toezichtsresultaten en evaluatie te leren speciale aandacht geven.’ Dit blijkt uit het jaarplan dat dinsdag […]

‘Discussie nodig over rolvermenging AP’

Er is een discussie nodig over ‘ongewenste rolvermenging’ bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit schrijft VVD-Kamerlid Tobias van Gent als rapporteur over de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ‘Schuurt het niet dat de onafhankelijke toezichthouder zowel als voorlichter (‘meedenker’) en kennisinstituut, maar tegelijkertijd ook als scheidsrechter, handhaver en boeteoplegger optreedt?’ Van […]

Rijkstoezichthouders verkennen ‘remote sensing’

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gaat, met andere rijkstoezichthouders, de mogelijkheden en haalbaarheid van ‘remote sensing’ verkennen voor het toezicht op archeologische rijksmonumenten. Dit blijkt uit het werkprogramma 2021-2022 van de inspectie. In reactie op de Toeslagenaffaire wordt de capaciteit van de IOE ‘aanzienlijk’ uitgebreid. Bij remote sensing wordt op […]

Onderwijsraad zoekt informatie over extern toezicht

De Onderwijsraad werkt aan advies over extern toezicht en is op zoek naar voorbeelden, analyses en suggesties. De Onderwijsraad wil in het advies antwoord geven op de vraag: Met welke functies, bevoegdheden en instrumentarium kan het externe toezicht in het huidige tijdsgewricht de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs het beste […]