Rapport Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Publicatiedatum: 7 september 2021Opdrachtgever: Ministerie I&WAuteurs: KokxDeVoogd; Dr. H.C. Borgers en Mr. A. de Boer95 pagina’s Dit onderzoek gaat over de juridische uitwerking van negen aanbevelingen uit het advies Om de leefomgeving, dat in maart 2021 is afgegeven door de Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving (cie van Aartsen). We zijn […]

Rapport Omgevingsdiensten in beeld

Publicatiedatum 1-9-2021Auteurs TwijnstraGudde en SPPS Consultantsaantal pagina’s: 60 Sinds 2013 worden in opdracht van gemeenten en provincies de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) voor bedrijven landsdekkend door 29 regionaal werkende omgevingsdiensten uitgevoerd.Het ministerie van IenW voert vanaf 2015 bij deze omgevingsdiensten tweejaarlijks een onderzoek uit […]

Samenvatting AR Rapport Handhaven in het duister. De aanpak van milieucriminaliteit en –overtredingen, deel 2

Publicatiedatum: 30-6-2021110 pagina’sPersbericht op de site van de Algemene RekenkamerHoort bij: Algemene Rekenkamer: Een onzichtbaar probleem; gebrek aan kwaliteit van data over milieucriminaliteit en -overtredingen (deze site) Milieucriminaliteit en -overtredingen kunnen veel schade opleveren aan mens en milieu. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) becijfert de schade op enkele miljarden euro’s […]

Beleidsonderzoek: nieuwe regels voor inspectie-agentschappen

Er moeten andere regels komen voor inspecties die zijn georganiseerd als agentschappen. Dit staat in het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) over agentschappen. In Nederland geldt de Regeling agentschappen voor uitvoeringsorganisaties zoals Rijkswaterstaat en DUO, maar ook voor de NVWA, ILT, Nederlandse Emissieautoriteit en het Agentschap Telecom. Deze constructie stuit op weerstand […]

Ook beslisnota’s van inspecties worden openbaar

Als een inspectie een beslisnota maakt voor een bewindspersoon, wordt deze vanaf 1 juli openbaar gemaakt. Dit blijkt uit de voorgestelde Beleidslijn actieve openbaarmaking nota’s, die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.  De nieuwe beleidslijn volgt uit de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag. Het kabinet […]

Uitgeblust toezicht

Hoe Gelderse en Doetinchemse ambtenaren en bestuurders 10 jaar lang faalden en er een ander voor laten opdraaien. In oktober 2020 onthulden De Monitor en Follow the Money hun bevindingen over het bedrijf Rutgers Milieu BV in Doetinchem: het bedrijf is failliet en de geëmotioneerde verhuurder van het terrein vertelt […]

Reflectie op onderzoek naar Inspectie JenV

De Auditdienst Rijk deed onderzoek naar de werkwijze van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Een reflectie door Mindert Mulder: De Auditdienst Rijk kreeg van de plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid de vraag of de inspectie als onafhankelijk toezichthouder is opgereden. Het gaat hier om vier inspectierapporten. De […]