Rapporten IBTD worden doorgestuurd naar Kamer

De nieuwe Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) mag rapporten niet rechtstreeks aan het parlement aanbieden. Wel wordt geregeld dat de verantwoordelijke bewindspersoon de onderzoeksresultaten meteen moet doorsturen. Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Vijlbrief op vragen uit de Tweede Kamer. “Nu we gekozen hebben voor een inspectie en daarmee […]

OESO: Nederland moet verder kijken dan regeldruk

Nederland zou bij het versterken van wetgeving en toezicht niet alleen moeten letten op de lasten. Dit schrijft de OESO in de Regulatory Policy Outlook 2021. Er zijn ook verbeteringen mogelijk op het gebied van regulatory impact assessments en consultaties, aldus de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling “The Netherlands […]

Impulsprogramma VTH 2030 van Omgevingsdienst NL

Publicatiedatum: 4-10-2021Auteur: OD NLBrief aan de staatssecretaris10 pagina’s De vereniging van omgevingsdiensten, Omgevingsdienst NL, ervaart, mede naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van de Commissie van Aartsen (Om de leefomgeving, omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur) urgentie tot het verbeteren van de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht, […]

Rutte nog niet toe aan kaderwet toezicht

De motie-Kuik, die vraagt om een kaderwet toezicht, wordt voorlopig niet uitgevoerd. Dit blijkt uit antwoorden van demissionair minister-president Rutte op vragen van Tweede-Kamerlid Omtzigt. Omtzigt vroeg hoe het staat met de voorbereidingen van het wetsvoorstel, maar Rutte moet nog zien “of de veronderstelling juist is dat een formele wet […]

Rapport Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Publicatiedatum: 7 september 2021Opdrachtgever: Ministerie I&WAuteurs: KokxDeVoogd; Dr. H.C. Borgers en Mr. A. de Boer95 pagina’s Dit onderzoek gaat over de juridische uitwerking van negen aanbevelingen uit het advies Om de leefomgeving, dat in maart 2021 is afgegeven door de Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving (cie van Aartsen). We zijn […]

Rapport Omgevingsdiensten in beeld

Publicatiedatum 1-9-2021Auteurs TwijnstraGudde en SPPS Consultantsaantal pagina’s: 60 Sinds 2013 worden in opdracht van gemeenten en provincies de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) voor bedrijven landsdekkend door 29 regionaal werkende omgevingsdiensten uitgevoerd.Het ministerie van IenW voert vanaf 2015 bij deze omgevingsdiensten tweejaarlijks een onderzoek uit […]

Samenvatting AR Rapport Handhaven in het duister. De aanpak van milieucriminaliteit en –overtredingen, deel 2

Publicatiedatum: 30-6-2021110 pagina’sPersbericht op de site van de Algemene RekenkamerHoort bij: Algemene Rekenkamer: Een onzichtbaar probleem; gebrek aan kwaliteit van data over milieucriminaliteit en -overtredingen (deze site) Milieucriminaliteit en -overtredingen kunnen veel schade opleveren aan mens en milieu. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) becijfert de schade op enkele miljarden euro’s […]

Beleidsonderzoek: nieuwe regels voor inspectie-agentschappen

Er moeten andere regels komen voor inspecties die zijn georganiseerd als agentschappen. Dit staat in het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) over agentschappen. In Nederland geldt de Regeling agentschappen voor uitvoeringsorganisaties zoals Rijkswaterstaat en DUO, maar ook voor de NVWA, ILT, Nederlandse Emissieautoriteit en het Agentschap Telecom. Deze constructie stuit op weerstand […]

Ook beslisnota’s van inspecties worden openbaar

Als een inspectie een beslisnota maakt voor een bewindspersoon, wordt deze vanaf 1 juli openbaar gemaakt. Dit blijkt uit de voorgestelde Beleidslijn actieve openbaarmaking nota’s, die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.  De nieuwe beleidslijn volgt uit de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag. Het kabinet […]