Inspecties verbolgen over kritiek Onderzoeksraad

De InspectieJenV, de IGJ en het Agentschap Telecom hebben fel gereageerd op kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op hun onderzoeken naar de 112-storing van 2019. De Onderzoeksraad stuurde minister Grapperhaus in november ‘aandachtspunten” over de onderzoeken. De toezichthouders zijn daar niet blij mee, schrijven zij in een brief aan […]

Rijksinspecties willen in departement blijven

De Nederlandse rijksinspecties willen een wet die hun onafhankelijkheid vastlegt, maar ze vinden het ook belangrijk om onderdeel te blijven van een ministerie. Dit schrijven zij in een brief aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als onderdeel van een departement verwachten de rijksinspecties “met meer kracht“ een bijdrage […]

Inspecties vragen hulp van startups

De Inspectie SZW en het Staatstoezicht op de Mijnen roepen de hulp in van startups om hun toezicht te verbeteren. De rijksinspecties doen mee aan het programma “Startup in Residence InterGov”, waarin overheidsorganisaties op zoek zijn. naar innovatieve oplossingen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Interventies De Inspectie SZW heeft […]

Elke toezichthouder kan corona-toezichthouder worden

Verschillende toezichthouders kunnen worden aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de corona-regels. Dit blijkt uit het voorontwerp van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. De Wet publieke gezondheid wordt nu gehandhaafd door de NVWA en de IGJ, maar de minister kan straks tijdelijk ook andere toezichthouders aanwijzen. De […]