IGJ: minder boetes, meer waarschuwingen

Het aantal boetes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is gehalveerd, terwijl het aantal waarschuwingen is verdubbeld. Dit blijkt uit het Jaaroverzicht 2020. In het coronajaar ging de IGJ veel minder op bezoek en vaker in gesprek. De IGJ legde in het afgelopen jaar 22 boetes op (2019: 54). Er […]

Verkiezingsprogramma’s: nieuwe toezichthouders, intensiever toezicht

Als de partijprogramma’s worden uitgevoerd, komen er nieuwe toezichthouders. Dat blijkt uit een analyse van de Inspectieraad. De samenwerkende rijksinspecties tellen ruim honderd voorstellen voor intensiever toezicht. De programma’s bevatten voorstellen voor een nieuwe toezichthouder op algoritmen (VVD en D66), een Waakhond digitale veiligheid (ChristenUnie), een Nationale Cybersecurity Coördinator (CDA), […]

Geen Autoriteit Defensie en Veiligheid

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) wordt niet omgevormd tot een Autoriteit Defensie en Veiligheid. Dit schrijven minister Bijleveld en staatssecretaris Visser aan de Tweede Kamer. De Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid adviseerde om het systeem van “beleid, toezicht en handhaving door te ontwikkelen door het perspectief van een Autoriteit Defensie en […]

Van Vollenhoven en Van den Bos zijn het eens over wet en financiële vrijheid, oneens over positionering rijksinspecties

Op 20 januari, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VIDE, hielden de heren prof. mr Pieter van Vollenhoven en mr Jan van den Bos (IG-ILT en voorzitter van de Inspectieraad) elk een spreekbeurt over de onafhankelijkheid van rijksinspecties. Alleen over de positionering van het toezicht verschilt men nog van mening. Van Vollenhoven […]

Commissie-Van Straalen wil ‘gebruikscheck’ op regels

Toezichthouders moeten een rol krijgen bij een nieuwe ‘gebruikscheck’ op regelgeving. Dit schrijft de Strategische commissie betere regelgeving voor bedrijven aan staatssecretaris Keijzer van EZK.  De commissie, onder leiding van Michaël van Straalen, constateert dat ‘ook toezichthouders en handhavers steeds vaker tegen problemen oplopen in bestaande wetgeving die leiden tot knelpunten in […]

Algemene Rekenkamer verbaasd over slechte kwaliteit milieu-inspectiedata en reactie bewindslieden

De Algemene Rekenkamer kraakt de kwaliteit van de data van milieutoezichthouders. De data in beide belangrijkste centrale informatiesystemen, Inspectieview en het Justitieel Documentatiesysteem, zijn “van slechte kwaliteit” en daarom lastig te gebruiken. Er is sprake van een “serieus, maar onzichtbaar probleem dat niettemin tastbare gevolgen heeft”. Dit blijkt uit het […]