‘Toezicht belangrijke waarborg in coronacrisis’

Het is belangrijk dat inspecties en onafhankelijke toezichthouders hun taak kunnen blijven uitvoeren. Volgens het College voor de Rechten van de Mens vormen controle en onderzoek een belangrijk rechtsstatelijk waarborgmechanisme. “Er is bijvoorbeeld een mensenrechtelijke plicht om personen van wie de vrijheid is ontnomen voldoende te beschermen tegen het virus […]

Corona-aanwijzingen voor ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in twee dagen twee ministeriële aanwijzingen gekregen. De coronacrisis brengt – voor zover bekend – de eerste officiële aanwijzingen aan rijksinspecties, na de inwerkingtreding […]