“Ook wij moeten opletten of mensen in knel komen”

“Het is ook aan ons om op te letten of mensen in de knel komen.” Dit zei voorzitter Jan van den Bos bij de digitale nieuwjaarsbijeenkomst van beroepsvereniging VIDE. Volgens de voorzitter van de Inspectieraad moeten de toezichthouders daarbij samenwerken met andere partijen. De inspecteur-generaal van de ILT wees hierbij […]

Nieuwe president, nieuwe regels

Op zijn eerste werkdag als president van de Verenigde Staten heeft president Joe Biden de regelgeving “bevroren”. Ook wil hij de doorlichting van bestaande regels verbeteren. Via een “executive order” heeft de nieuwe president vastgelegd dat de invoering van nieuwe regels wordt stilgelegd (link). Hiermee voorkomt hij dat zogenaamde “midnight […]

Algemene Rekenkamer: Gebrek aan kwaliteit van data over milieucriminaliteit en -overtredingen – Een onzichtbaar probleem

Publicatiedatum: 20-1-202128 pagina’sLink naar persbericht Algemene RekenkamerHoort bij Algemene Rekenkamer: Handhaven in het duister. De aanpak van milieucriminaliteit en –overtredingen, deel 2 Samenvatting Milieucriminaliteit en -overtredingen door BRZO-bedrijven Bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn een risico voor hun omgeving en het milieu. Dit zijn activiteiten waarop toezicht dient […]

VIDE viert jubileum met verbreding strategie

Beroepsvereniging VIDE bestaat in 2021 twintig jaar en grijpt deze gelegenheid aan voor een verbreding van de meerjarenstrategie. ‘Daarbij willen we ook de dimensies ‘zachte nudge, harde hand’ in toezicht en het belang om van toezichtsresultaten en evaluatie te leren speciale aandacht geven.’ Dit blijkt uit het jaarplan dat dinsdag […]

‘Discussie nodig over rolvermenging AP’

Er is een discussie nodig over ‘ongewenste rolvermenging’ bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit schrijft VVD-Kamerlid Tobias van Gent als rapporteur over de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ‘Schuurt het niet dat de onafhankelijke toezichthouder zowel als voorlichter (‘meedenker’) en kennisinstituut, maar tegelijkertijd ook als scheidsrechter, handhaver en boeteoplegger optreedt?’ Van […]

Rijkstoezichthouders verkennen ‘remote sensing’

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gaat, met andere rijkstoezichthouders, de mogelijkheden en haalbaarheid van ‘remote sensing’ verkennen voor het toezicht op archeologische rijksmonumenten. Dit blijkt uit het werkprogramma 2021-2022 van de inspectie. In reactie op de Toeslagenaffaire wordt de capaciteit van de IOE ‘aanzienlijk’ uitgebreid. Bij remote sensing wordt op […]

Onderwijsraad zoekt informatie over extern toezicht

De Onderwijsraad werkt aan advies over extern toezicht en is op zoek naar voorbeelden, analyses en suggesties. De Onderwijsraad wil in het advies antwoord geven op de vraag: Met welke functies, bevoegdheden en instrumentarium kan het externe toezicht in het huidige tijdsgewricht de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs het beste […]

Kabinet wil meer signalen van rijksinspecties

Het kabinet gaat met rijksinspecties bespreken hoe zij signalen kunnen doorgeven als mensen in de knel komen door wetgeving of uitvoering. Dit blijkt uit het kabinetsstandpunt over de Toeslagenaffaire. Ook komt er een invoeringstoets, een jaar na de start van de uitvoering van een regeling. Volgens de reactie op het […]

AFM publiceert onderzoeksagenda voor beantwoording van “grote vragen”

De Autoriteit Financiële Markten heeft voor het eerste een onderzoeksagenda gepubliceerd. Het gaat om ‘toegepast onderzoek’ dat ‘grote vragen’ moet beantwoorden. Het onderzoek dient ‘ter ondersteuning van wat wij een evidence-based benadering van ons toezicht noemen. ‘Hoe werken markten, hoe nemen consumenten beslissingen en wat stimuleert compliant gedrag van werknemers en beslissers […]