Drie consortia gezocht voor onderzoek naar toezicht

Drie consortia gaan onderzoek doen naar “de rol van toezicht in een veranderende samenleving”. Het onderzoeksprogramma ‘Vernieuwing van Toezicht’ is een initiatief van de Inspectieraad en het Markttoezichthoudersberaad.  De thema’s zijn geclusterd in: Legitimiteit en gezag van toezicht in een complexe samenleving Kwaliteit en professionaliteit van toezicht Maatschappelijke verantwoording over […]

Nieuw: compendium toezicht

Consultant Rob Velders heeft in zijn nieuwsbrief het initiatief genomen voor een nieuwe rubriek met “kenniskaarten”. De kenniskaarten moeten samen een compendium vormen, die in te zien is op de ToezichTTafel. Velders heeft ervaren dat kennis over veel voorkomende zaken bij veel toezichthouders (nog) onbekend is. Hij wil op bondige […]

Tegenspraak in toezicht?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is op zoek naar tegenspraak en zoekt leden voor de Maatschappelijke Adviesraad. Een goed idee voor toezichthouders? “Om aan zijn maatschappelijke opgave te kunnen voldoen, vindt de IND het van groot belang om actief en sterk in verbinding met de maatschappij te staan@, aldus de […]

Ombudsman spreekt toezichthouders toe

Op 17 januari spreekt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen de nieuwjaarsrede uit voor beroepsvereniging Vide. Anderhalf jaar geleden publiceerde hij een onderzoek naar het “burgerperspectief” bij de rijksinspecties. Wat is er gebeurd met zijn bevindingen? In 2017 constateerde de ombudsman dat het burgerperspectief steeds belangrijker werd in het dagelijks werk […]

“Sorgdrager hard maar helder”

Het rapport-Sorgdrager t een hard maar helder oordeel over de fipronil-affaire. Dit zegt toezicht-expert Rob Velders. Lees hier zijn analyse: Sorgdrager hard maar helder richting toezicht inzake fipronilcrisis In een goed rapport heeft de commissie-Sorgdrager een hard oordeel gegeven over het acteren van alle partijen inzake wat is gaan heten […]