Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een markttoezichthouder die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt’. De taken van de AP vloeien voort uit hoofdstuk 2 Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Het betreft:

  • toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens;
  • adviseren over voorstellen van wet en ontwerpen van AMvB’s die inzake verwerking van persoonsgegevens;
  • toetsen van gedragscodes;
  • voorafgaand onderzoek naar verwerkingen met bijzondere risico’s;
  • adviseren over vergunningen voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EU;
  • behandelen van klachten en verzoeken;
  • diverse taken ingevolge de Wet politiegegevens en andere bijzondere wetgeving;
  • diverse internationaalrechtelijke taken.

De AP is een zbo dat valt onder verantwoordelijkheid van de minister van J&V. Tot 2016 heette de AP het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Dit college volgde in 2001 de Registratiekamer op. Naast de 3 bestuursleden telt de AP 170 fte en een budget van €21 miljoen (2019). Het is gevestigd in Den Haag.

Zie ook:

Laatste update: 25-12-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!