BRZO-Omgevingsdiensten

Zes van de 29 omgevingsdiensten zijn, naast het basistakenpakket (BTP) inzake vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), gespecialiseerd in toezicht op bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen. Zij zijn verantwoordelijk voor het toezicht op bedrijven die werken met veel gevaarlijke stoffen. Als er met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen iets mis gaat, kan dit leiden tot grote milieu- en/of gezondheidsrisico’s.

Deze zes Brzo-omgevingsdiensten hebben daarvoor speciaal opgeleide inspecteurs in dienst. Zij houden ook toezicht op Brzo-bedrijven die gelegen zijn in het verzorgingsgebied van omliggende Omgevingsdiensten of Regionale Uitvoeringsdiensten.

De zes BRZO–omgevingsdiensten zijn:

Zie ook:

Laatste update: 2-4-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!