BRZO-Omgevingsdiensten

Zes van de 29 omgevingsdiensten zijn, naast de basistaken VTH, gespecialiseerd in toezicht op bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen. Zij zijn verantwoordelijk voor het toezicht op bedrijven die werken met veel gevaarlijke stoffen. Als er met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen iets mis gaat, kan dit leiden tot grote milieu- en/of gezondheidsrisico’s.

Deze zes Brzo-omgevingsdiensten hebben daarvoor speciaal opgeleide inspecteurs in dienst. Zij houden ook toezicht op Brzo-bedrijven die gelegen zijn in het verzorgingsgebied van omliggende Omgevingsdiensten of Regionale Uitvoeringsdiensten.

Dit zijn de zes BRZO–omgevingsdiensten:

Zie ook:

Laatste update: 24-1-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!