Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC)

Het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) richt zich sinds 2008 tezamen met de RIEC’s op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ze verbinden informatie, expertise en krachten van de verschillende overheidsinstanties. Daarnaast stimuleren en ondersteunen de RIEC’s en het LIEC de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning.

Het LIEC zorgt voor verbinding tussen de RIEC’s en de landelijke partners. Het LIEC signaleert en inventariseert ontwikkelingen op het gebied van ondermijning. Bij regio-overstijgende criminaliteitsproblemen, zoals criminele motorbendes en georganiseerde hennepcriminaliteit, coördineert het LIEC de landelijke aanpak.

Het LIEC ondersteunt de RIEC’s op verschillende vlakken zoals kennisontwikkeling, juridische ondersteuning, communicatie en ICT.

Landelijke convenantspartners zijn:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Openbaar Ministerie (OM)
 • Nationale Politie
 • Belastingdienst
 • Belastingdienst/Toeslagen
 • Douane
 • Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD)
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)
 • Koninklijke Marechaussee
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Het LIEC is gevestigd in Den Haag.

Zie ook:

www.RIEC.nl

Mmv het LIEC.

Laatste update: 11-9-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!