Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, eng Human Environment and Transport Inspectorate) zorgt dat bedrijven, organisaties en overheidsinstanties de wet- en regelgeving over de duurzame leefomgeving, de fysieke veiligheid en de woningcorporatiesector naleven.

Het betreft met name veiligheid inzake

 • Afvalstoffen (EVOA)
 • Top 400 risicovolle bedrijven (BRZO)
 • Buisleidingen
 • Genetisch gemanipuleerde organismen (GGO’s)
 • Legionella
 • Overstromingen
 • Bodem-, grond- en drinkwater
 • Bouwproducten
 • Asbest
 • Gevaarlijk vuurwerk
 • Ozonafbrekende en klimaatschadelijke stoffen
 • Gevaarlijke chemische stoffen (REACH)
 • Scheepvaart
 • Luchtvaart (incl stank, geluidsoverlast en passagiersrechten)
 • Spoorvervoer
 • Transport over de weg
 • Olieopslag op Bonaire en St. Eustatius

De Autoriteit Woningcorporaties is onderdeel van ILT en heeft eigen taken.

De ILT is een rijksinspectie en agentschap van het Ministerie I&W en in 2011 ontstaan uit een fusie van de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Het heeft ca 1258 fte en een budget van € 184,4 miljoen (2021).

Zie ook:

Laatste update: 17-1-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!