Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de rijksinspectie van het Ministerie van EZK die toezicht houdt op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland. Het ziet toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en wind op zee. De taken van SodM zijn onder andere vastgelegd in de Mijnbouwwet en de Gaswet.

De toezichttaken betreffen

Bij haar toezicht (met name off-shore) houdt SodM ook toezicht op naleving van arbowetgeving en warenwetgeving.

SodM is opgericht is opgericht in 1810. Het telt 95 fte (en groeiend) en een budget van €19 miljoen (2019). Het is gevestigd in Leidschenveen in Den Haag.

Zie ook: