Tag Archives: Internationaal

Toezicht als investeren in vernieuwing

22 jun

Niet alleen ondernemingen maar ook markttoezichthouders hebben een nieuw business model nodig. Zij moeten investeren in verandering, de zittende macht uitdagen en ruimte maken voor nieuwe toetreders. Dit zei innovatie-expert Charles Leadbeater tijdens de conferentie “Innovation in Oversight / Oversight and Innovation“.

foto-17

Innovatie-expert Charles Leadbeater laat zich ook inspireren door Johan Cruyff

Met de conferentie vierde de Autoriteit Consument & Markt op 20 juni het 1-jarig bestaan. Het katoenen jubileum werd luister bijgezet met de opening door koningin Máxima. Op de agenda stond de vernieuwing van toezicht, inclusief de vraag hoe toezichthouders moeten omgaan met innovatie.

Undersight

Ben je de brandweerwagen of de rookmelder, was de keuze die Leadbeater aan zijn gehoor voorlegde. In zijn ogen is niet alleen “oversight” maar ook “undersight” nodig. Innovatie zit vaak in een klein hoekje. En dus moet een toezichthouder als de ACM op zoek naar de vernieuwers: “Get down to find them!”

Frustraties

Leadbeater pleitte voor “Regulation als public leaderschip”. Markttoezichthouders zouden de spirit van veranderaars binnen moeten halen. Hij wees er ook op dat verandering vaak daar begint waar consumenten gefrustreerd raken. En dus moeten toezichthouders frustraties stimuleren en consumenten mobiliseren.

Koningin Máxima had toen al een lans gebroken voor de versterking van de vraagkant van de markt: ‘Consumer empowerment’ is a necessary condition for well-functioning markets. For the full promise of financial inclusion to be realized, consumers need financial capability and protection.”

Dynamiek

De digitale transformatie maakt een nieuwe aanpak in regulering noodzakelijk, stelde Annet Aris, verbonden aan INSEAD. “Kun je toezicht houden op een bewegend doel“, was een dag later de titel van haar column in het Financieele Dagblad.

Moeten er bijvoorbeeld geen transatlatische regels komen? En kunnen we nog wel enkele jaren vooruit reguleren? Moet regulering nog steeds gericht worden op producten en diensten, of steeds meer op data?

Nudging

Eenvoud en gemak, dat is de richting waarin regulering zich moet ontwikkelen volgens Cass Sunstein, schrijver van de boeken “Nudge” en “Simpler”. Keuzes van mensen kunnen beïnvloed worden zonder ge- en verboden. Daartoe moet informatie bijvoorbeeld wel gemakkelijk vergelijkbaar zijn.

Sunstein was niet verrast door de mededeling dat in Nederland ook kritische geluiden klinken over nudging. Volgens de voormalig adviseur van president Obama dreigt deze ethische discussie nog wel eens “lost in abstraction” te raken. In de praktijk valt het reuze mee met het doembeeld van een Nanny State. Bij nudging mag geen sprake zijn van manipulatie; mensen behouden het recht zelf hun gedrag te kiezen. Sunsteins antwoord op de zorgen luidt: “volledige transparantie en democratische verantwoording”.

Maatregelen

Toezichthouders worden niet afgerekend op “nudging” maar op het aantal harde maatregelen zij hebben genomen, nuanceerde Sunsteins landgenoot Bill Kovacic. Volgens de voormalig voorzitter van de Federal Trade Commission moet de ACM zich vooral richten op marktfalen en zelf geen winnaars of verliezers in de markt aanwijzen.

Kovacic toonde zich positief over de fusie van drie toezichthouders tot ACM, maar noemde de combinatie van taken ook een “gok”, waarvan de bestemming onzeker is: “Synergie gaat niet vanzelf.” Ook het markttoezicht moet durven te experimenteren, evaluaties kunnen weer leiden tot nieuwe aanpassingen. “Innovatie is alleen mogelijk als we risico’s nemen.”

 

Advertenties

Verwacht: nieuwe principes over organisatie van toezicht

8 jun

De OESO publiceert op 30 juni principes voor de organisatie van toezicht. Dan verschijnt de publicatie The Governance of Regulators.

Foto OECD

Foto OECD

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling wil met de principes guidance geven voor “institutionele arrangementen” van toezicht. Er komen principes op zeven gebieden:

 1. Role clarity:
  Over de (wettelijke) omschrijving van het doel van een toezichthouder.
 2. Preventing undue influence and maintaining trust:
  Over onafhankelijke besluitvorming, binnen de kaders van lange-termijn-beleid.
 3. Decision-making and governing body structure for independent regulators:
  Over de bestuursstructuur en de relatie tot de minister.
 4. Accountability and transparency:
  Over verwachtingen en verantwoording.
 5. Engagement:
  Over het betrekken van belanghebbenden.
 6. Funding:
  Over de bekostiging van toezichthouders.
 7. Performance evaluation:
  Over het meten van prestaties van toezichthouders.

De zeven terreinen kwamen al aan de orde in het consultatiedocument dat de OESO in juni 2013 publiceerde. De reacties op de consultatie en de inbreng van landen zijn nu verwerkt.

In mei van dit jaar publiceerde de OESO het rapport Regulatory Enforcement and Inspections. Daarin staan principes over het ontwerpen van beleid, instituties en instrumenten op het terrein van handhaving en inspectie.

OESO publiceert 11 principes over toezicht en inspectie

28 mei

De OESO heeft “Best Practice Principles” gepubliceerd over toezicht en inspectie. In het rapport “Regulatory Enforcement and Inspections” geeft de internationale organisatie informele guidance over beleid, organisatie en instrumenten.

Schermafbeelding 2014-05-28 om 21.55.33De 11 principes zijn:

 1. Evidence-based enforcement
 2. Selectivity
 3. Risk focus and proportionality
 4. Responsive regulation
 5. Long-term vision
 6. Co-ordination and consolidation
 7. Transparent governance
 8. Information integration
 9. Clear and fair process
 10. Compliance promotion
 11. Professionalism

Lees hier het gehele rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Internationale aandacht voor toezicht

8 sep

Ook in het verband van de OESO is er aandacht voor toezicht. Onlangs sloot de internationale organisatie twee consultaties af, over “Regulatory Enforcement and Inspections” en over “Governance of Regulators

Reacties waren mogelijk tot 31 augustus. De resultaten van de consultaties zijn nog niet bekend. Wel zijn enkele reacties gepubliceerd, bijvoorbeeld hier en hier.

De consultaties maken deel uit van het programma “Regulatory Policy” van de OESO. Daarin is ook aandacht voor internationale samenwerking.

%d bloggers liken dit: