Tag Archives: nieuws

“Sparrow in de polder”

10 apr

Nederlandse toezichthouders willen vooral problemen oplossen, dat bleek weer eens tijdens het jaarcongres van beroepsvereniging Vide. In Almere gingen donderdag toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren op zoek naar de “optimale mix” van interventies. Het draaide uit op “Sparrow in de polder”.

Afsluitende sessie jaarcongres Vide 2014

Jaarcongres Vide 2014

Met deze typering verwees Vide-voorzitter Ko de Ridder naar Malcolm Sparrow, de Harvard-hoogleraar die veel Nederlandse toezichthouders heeft beïnvloed met zijn mantra “Pick important problems, fix them and then tell everybody.” In Nederland leidde zijn aanpak bijvoorbeeld tot het boek “De Interventie“, over het oplossen van “hardnekkige nalevingsproblemen”.

Normmarkering

Herman Bolhaar, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, was naar Almere gekomen om te pleiten voor samenwerking tussen zijn “800 togadragers” en het “verfijnde” netwerk van toezicht en handhaving. Er zijn verschillen maar in beide werelden gaat het volgens hem om “normmarkering”.

De voorzitter van het college van procureurs-generaal bestrijdt het beeld van strafrecht als laatste redmiddel: van ultimum remedium naar optimum remedium. Bolhaar: “Strafrecht is geen probleemoplossend systeem, maar kan er wel een bijdrage leveren om te voorkomen dat iets nog eens gebeurt. We moeten nadenken wanneer en hoe we interventies richten.”

Klassieke muziek

Je moet niet alleen dingen doen die bewezen actief zijn, maar ook dingen uitproberen, zei burgemeester Annemarie Jorritsma. Haar voorbeelden – zoals klassieke muziek op stations – lieten ook zien dat meer toezicht niet altijd de beste oplossing is. Zo ligt er in Almere een snel fietspad, want langs het spoor, dat ook eng bleek te zijn, want buiten de bebouwde wereld. En dus loopt het spoorbaanpad in de nieuwste wijk niet meer langs de spoorbaan.

Even verderop, in het toezicht op de Oostvaardersplaatsen, is het juist de kunst om niet in te grijpen. Tijdens een van de werkbezoeken bleek dat de beheerders het liefst alle kadavers  zouden laten liggen, maar dat mensen daar nog niet aan toe zijn. De congresgangers noteerden als les: “Interveniëren is niet goed, maar het moet soms van de politiek.”

Klik hier voor het programma van het jaarcongres.

Advertenties

WRR-rapport leidt tot Kamervraag over toezicht op woningcorporaties

11 sep

“Kunt u aangeven hoe u de zeven aanbevelingen uit het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) “Toezien op publiek belangen” gaat toepassen bij de vormgeving van het toezicht op de corporatiesector? Deze vraag heeft Paulus Jansen (SP) gesteld aan minister Blok.

Afbeelding

De minister zei bij de presentatie van het rapport dat het kabinet nog met een reactie komt op het WRR-rapport. Eerder maakte hij zijn voornemens bekend voor het toezicht op woningcorporaties.

Paulus Jansen stelt nu verschillende vragen over de relatie tussen deze plannen en de aanbevelingen van de WRR. Lees hier alle vragen, bijvoorbeeld over de invulling van het toezicht en het budget daarvoor. Hij schreef ook een blog over het rapport.

%d bloggers liken dit: